Åbne breve og debatindlæg i anledning af
Martinusinstituttets ophavsretssag.

Hvis nogen har kendskab til åbne breve eller debatindlæg, der ikke er på nedenstående liste, kontakt venligst Søren Ingemann Larsen på mail@ingemannlarsen.dk

"TANKEDRIL" - en korrespondance med institutmedarbejder Henrik Hedegård
/Søren Ingemann Larsen
8. juni 2024

MISCHA LIMs svar på rådets redegørelse fra 1987
/Ingrid Holck
16. januar 2024

"Udnyttelse af juridiske Spidsfindigheder"
/Søren Ingemann Larsen
23. november 2023

OM ÅNDSVIDENSKABELIG PRAKSIS - EN RÆKKE REFLEKSIONER OG SPØRGSMÅL
/Jan Schmidt
25. oktober 2023

Mon eventyret om Tornerose passer på Martinussagen?
/Jan Schmidt
19. oktober 2023

Martinussagens' videreførelse
- En samtale med jurist Jens Bromann -
/Søren Ingemann Larsen
7. oktober 2023

Martinussagens Stockholmsyndrom
/Jan Schmidt
20. juli 2023

Martinus Instituts retssag - en opsummering
/Ingemar Fridell
15. februar 2023

Filosofisk eftermæle
/Ruth Olsen
29. september 2022

Har Jan Langekær lavet en "pagt med djævelen"?
/Søren Ingemann Larsen
5. august 2022

Martinus Instituts retssag - en opsummering
/Ingemar Fridell
26. juli 2022

Liste med fejltrin begået af Rådet og Martinus Institut
/Ingemar Fridell
24. juli 2022

Kommentar i anledning af Ingemar Fridells artikel "Om vänskap och moral"
/Søren Ingemann Larsen
16. juni 2022

Om vänskap och moral
/Ingemar Fridell
16. juni 2022

Åbent brev til rådet for Martinus Institut
/Ingemar Fridell
29. maj 2022

Rådet for Martinus Institut - en foreløbig status
/Søren Ingemann Larsen
17. april 2022

Skal vi læse stykke 2100 efter førsteudgaven eller manuskriptet?
/Søren Ingemann Larsen
8. april 2022

Henvendelse til Erhvervsstyrelsen
/Søren Ingemann Larsen
16. oktober 2021

Kommentar til dommen i Østre Landsret afsagt 8. juni 2021
/Margit Kjeldsen
8. august 2021

Kommentar til dommen i Østre Landsret afsagt 8. juni 2021
/Søren Ingemann Larsen
11. juni 2021

Sagen i Østre Landsret
/Søren Ingemann Larsen
12. maj 2021

Martinus Institut fører krig mod Martinus' vilje
/Søren Jensen
1. maj 2021

Rådets interne opgør
/Søren Ingemann Larsen
29. april 2021

Martinus' missions fødsel
/Rolf Elving
20. marts 2021

Høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med Erhvervsstyrelsens beslutning om ikke at give fuld aktindsigt.
/Ingrid Holck
2. marts 2021

Retningslinjer for udgivelse af Martinus' værk
/Margit Kjeldsen
16. februar 2021

Jacob Kølle Christensens nye afledningsmanøvre
/Søren Ingemann Larsen
18. december 2020

Åbent brev til rådet
/Jes Arbov
15. december 2020

Åbent brev til rådet
/Eva Holm Jensen
22. november 2020

Stk. 756: Divergens mellem manuskript og førsteudgave
/Søren Ingemann Larsen
14. oktober 2020

Efter mig syndfloden - dansk version
/Rolf Elving
10. oktober 2020

Martinus' symboler, ophavsret og moral
/Søren Jensen
24. september 2020

Bogen "Martinus og Martinus Institut - Lad Martinus komme tilbage til Instituttet!"
/Jes Arbov & Christer Malmström
16. august 2020

Stk. 540: Divergens mellem manuskript og førsteudgave
/Søren Ingemann Larsen
9. august 2020

Efter mig syndafloden
/Rolf Elving
3. august 2020

"Formøder" og "bestyrelsesprotokoller"
/Søren Ingemann Larsen
20. juli 2020

Ændring i stykke 403
- endnu en grund til at holde sig til førsteudgaverne -
/Søren Ingemann Larsen
25. juni 2020

Fakta om 7 års retssag
- kronologisk oversigt 2013-2020 -
/Ingrid Holck
11. marts 2020

Kommentar til Stokholmsmødet 29. september 2018
/Søren Jensen
28. februar 2020

Ændring fra 'lerfod' til 'levefod'
/Søren Ingemann Larsen
12. februar 2020

Rolf Elvings supplerende forklaring
/Rolf Elving
7. februar 2020

Rådets mandat - moral og/eller jura?
/Søren Ingemann Larsen
23. januar 2020

Om prisen på bøgerne
/Jan Schmidt
29. december 2019

Hvordan Sagen skal beskytte sig selv - og være en blid bevægelse
/Jan Schmidt
29. december 2019

"Kosmos" om genudgivelsen af Livets Bog i førsteudgave
/Søren Ingemann Larsen
8. december 2019

Ændring i Efterskriftet til Livets Bog - 'Bevidsthedsudfoldelse' -> 'bevidsthedsudvidelse'
/Søren Ingemann Larsen
21. november 2019

TIDSLINJE vedr. rådets manglende rotation
/Ingrid Holck
7. oktober 2019

Rådets “offentlige svarbrev” af 20. august 2019
/Søren Ingemann Larsen
22. august 2019

Åbent brev til Rådet - Henrik S. Holck
/Henrik S. Holck
11. august 2019

Opdatering af priseksempler og retskrivning i Livets Bog
/Jan Schmidt
4. august 2019

Hvorfor et selvsupplerende råd?
/Rolf Elving

29. juli 2019

Det evige Verdensbillede 4 (IV) - Martinus' manuskript
/Søren Ingemann Larsen

6. juli 2019

I anledning af Instituttets nylige genudgivelse af førsteudgaverne af Livets Bog
/Søren Ingemann Larsen

21. juni 2019

Er en “original” original, hvis den er ”bearbejdet”?
/Søren Ingemann Larsen

5. juni 2019

Samme lydoptagelse med kommentarer
/Søren Ingemann Larsen

11. marts 2019

Lydoptagelse fra mødet informationsmøde i Stockholm, den 29. september 2019
/Søren Ingemann Larsen

11. marts 2019

Rent og pænt
/Jan Schmidt

2. marts 2019

Dansen om guldkalven
/Marja Silverfall

22. februar 2019

Svar til Lisbeth Worsøe-Schmidt
/Søren Ingemann Larsen

21. februar 2019

Om at krænke ophavsretten
/Lisbeth Worsøe-Schmidt

21. februar 2019

En korrespondance med rådet om stk. 1875
/Søren Ingemann Larsen

8. februar 2019

At værne om Martinus Institut
/Jan Schmidt

5. februar 2019

Om at ændre i en tekst, man ikke forstår
/Søren Ingemann Larsen

14. januar 2019

Brev til rådet for Martinus Institut - del 3
/Jens Lindsby

19. december 2018

Rådets NEJ til licens.
/Søren Ingemann Larsen

12. december 2018

Åbent brev fra Martha Font.
/Martha Font

15. november 2018

Åbent brev fra John Karlsen - og rådets svar.
/John Karlsen

24. oktober 2018

Bertil Ekströms brev til Martinus dateret 29. marts 1978.
/Søren Ingemann Larsen

13. september 2018

Falder retskrivningen ind under begrebet form?'
/Jan Schmidt

22. juli 2018

Har Martinus godkendt ændringer i '70-erne?'
/Søren Ingemann Larsen

20. juli 2018

Ændring 'Væremaade' -> 'væremåder'
/Søren Ingemann Larsen

19. juli 2018

Ændring 'Vaabentilstand' -> 'våbenstilstand' II
/Søren Ingemann Larsen

16. juli 2018

Ændring 'Vaabentilstande' -> 'våbenstilstande'
/Søren Ingemann Larsen

16. juli 2018

Ændring 'kærlig' -> 'kærligt'
/Søren Ingemann Larsen

14. juli 2018

Ændring 'Drabsmetode' -> 'udfoldelse af det dræbende princip'
/Søren Ingemann Larsen

14. juli 2018

Bøgerne - billigst muligt
/Søren Ingemann Larsen

9. juli 2018

Rådets begrundelse for at anlægge retssag
/Søren Ingemann Larsen

14. juni 2018

To former for virkelighed - og relevansen for instituttets ændringer i Martinus’ værk
/Søren Ingemann Larsen

13. juni 2018

DET TREDIE TESTAMENTE - et umoderne titelvalg
/Jan Schmidt

27. maj 2018

Brev til rådet for Martinus Institut - del 2
/Jens Lindsby

14. maj 2018

Stk. 1865 - retmæssig/retsmæssig
/Søren Ingemann Larsen

10. maj 2018

Ændring 'krigersk' -> 'krigerisk' ikke med i 'Rettelseslisten'
/Søren Ingemann Larsen

28. april 2018

Værket har kun én forfatter
/Søren Ingemann Larsen

25. april 2018

Kommentar til rådsmedlem Jacob Kølle Christensens artikel i seneste nummer af Kosmos (2018 nr. 3) med titlen: “Sprogbersærkernes retskrivningsstrid”
/Søren Ingemann Larsen

22. marts 2018

Er en ændring i layout en "ændring"?
/Søren Ingemann Larsen

3. marts 2018

Kompendium om, hvad Martinus har sagt om værket
/Jens Lindsby

4. januar 2018

Svar på rådets åbne brev "Svar på kritik. Offentligt svarbrev fra rådet", den 12. september 2017
/Jes Arbov

2. november 2017

Martinusinstituttet misbruger Martinus’ underskrift
/Søren Ingemann Larsen

2. september 2017

Livets Bog, stk. 1249 - ændring ikke med på rettelsesliste
/Søren Ingemann Larsen

15. august 2017

Sagens struktur: Svar på rådets notat af 7. juli 2017
/Jes Arbov

31. juli 2017

Kommentar til Martinusrådets notat af juli 2017
/Søren Ingemann Larsen

9. juli 2017

Åbent brev til rådet for Martinus Institut
/Jens Lindsby

12. juni 2017

Rådets kupforsøg
/Jes Arbov

5. december 2016

Citater om rådssammensætning fra rådsreferater 1981
/Jens Lindsby

27. november 2016

Et eksempel på en fejlagtig opdatering med Martinus' manuskript
/Søren Ingemann Larsen

6. september 2016

Kommentar til rådets "august-kommentar" /Jes Arbov
4. september 2016

Kommentar til rådets "august-kommentar" /Søren Ingemann Larsen
29. august 2016

Åbent brev til rådet - Hvad sagde Martinus om retssager ved rådsmøderne? /Jens Lindsby
1. august 2016

Hvad skriver Martinus mon selv om teksters indhold? /Søren Ingemann Larsen
10. maj 2016

Åbent brev til rådet for Martinus Institut /Jes Arbov
7. maj 2016

Kommentar til Martinusinstituttets redegørelse af januar 2016 /Søren Ingemann Larsen
15. februar 2016

Rådet afsløret i grov citatfusk /Søren Ingemann Larsen
3. januar 2016

Tage Buchs seneste korrespondance med Rådet for Martinus Institut
3. december 2015

Et eklatant eksempel på, hvorfor vi ikke skal lave om på Martinus’ tekst
"Overbevidsthed Underbevidsthed" /Søren Ingemann Larsen

28. august 2015

Rådsmedlem Jacob Kølle Christensen udtaler sig om retssagen
på Mindedagen 2015 /Søren Ingemann Larsen

15. august 2015

Åbent svar til Instituttet och bestyrelserne /Tommy Bäck och Daniel Lundberg
14. juli 2015

Åbent brev til Rådet for Martinus Institut /Jes Arbov
2. juni 2015

God praksis for genudgivelse af litterære værker /Jes Arbov
28. maj 2015

Martinus om den skjulte sandhed mellem linjerne - 2 /Søren Ingemann Larsen
19. maj 2015

To graverende fejl Livets Bog 4 i MIs nye 2004-udgave. /Søren Ingemann Larsen
15. april 2015

Den Intellektualiserede Kristendom - er den udgivne bog tro mod sit manuskript? /Søren Ingemann Larsen
18. marts 2015

Samtaler og eget ansvar /Tage Buch
18. februar 2015

Hvad skriver Martinus om forholdet mellem form og indhold? /Søren Ingemann Larsen
25. januar 2015

Er åndsvidenskaben, skrevet af Martinus, en religion? /Kurt Christiansen
26. december 2014

Kommentarer til MIs kommentarer til Byretsdommen /Søren Ingemann Larsen
22. december 2014

Is The Third Testament a religion? /John Karlsen
17. december 2014

Kommentarer til Byretsdommen /Kurt Christiansen
13. december 2014

Er Martinus’ værk en religiøs tekst? /Søren Ingemann Larsen
10. december 2014

Lys i Mørket /Tage Buch
30. november 2014

Er Det Tredie Testamente en hellig tekst? /John Karlsen
2. november 2014

Om Martinus' hellige bøger og om retsforfølgelse /Jan Schmidt
30. oktober 2014

Helligt værk - to konsekvenser /Søren Ingemann Larsen
30. oktober 2014

Kurt Christiansen: "Martinus Institut v/rådet siger at Martinus tekster ikke er hellige tekster"
26. oktober 2014

Åbent brev fra Kurt Christiansen
4. september 2014

Kirsten Thurø: "MARTINUS OG KOSMOLOGIEN"
17. januar 2014

Martinus: “Tingene skal være billige, helst gratis”
14. januar 2014

Martinus om den skjulte sandhed mellem linjerne
11. januar 2014

Martinus: "Vi har ikke patent på analyserne"
8. december 2013

Martinusinstituttets Julebrev 2013"
6. december 2013

Willy Kuijper om GAVEPRINCIPPET i 1976
29. november 2013

Peter Kulle - emailkorrepondance med Søren Ingemann Larsen om ændringerne i Livets Bog stk. 1875 og om retssagen
8. november 2013

Hanne Lunde Hulgaard
25. juli 2013

Kirsten Thurø
1. juli 2013

Kurt Christiansens åbne brev til rådet
29. juni 2013

Tadeusz Hynek - en folder - "Elsker hverandre"
22. juni 2013

Ejnar og Else Hjorth
13. juni 2013

John Karlsen
6. juni 2013

Jan Langekærs beskrivelse af klardrøm - "SKYFALL"
3. juni 2013

John Karlsen
26. maj 2013

Toni Bjerremose og Tadeusz Hynek
25. maj 2013

Marja Silverfall
17. maj 2013

Tadeusz Hynek
15. maj 2013

Gerard Oude Groen
8. maj 2013

Bakgrunden till Martinus Instituts stämningshot på martinusportal.se
8. maj 2013

Jan Schmidt
6. maj 2013

Kurt Christiansen - tilføjelse til brev af 29. april 2013
1. maj 2013

Ejnar Hjorth - "Kunstværket" - En mini-novelle
1. maj 2013

Ejnar Hjorth om anmodning om tilsyn fra Civilstyrelsen
30. april 2013

Kurt Christiansen til advokat Johan Schlüter
29. april 2013

Ejnar Hjorth
29. april 2013

John Karlsen
28. april 2013

Ejnar Hjorth
27. april 2013

Morten Julius
21. april 2013

Gerard Oude Groen
17. april 2013

Marja og Anders Silverfall - korrespondance med MI vedrørende private båndoptagelser af Martinusforedrag
12. april til 12. maj 2013

Preben Valdemar Bagger
12. april 2013

Marja og Anders Silverfall
10. april 2013

Ina Schultz
10. april 2013

Thor Gjörvad
7. april 2013

Ejnar Hjorth til rådsmedlemmerne
4. april 2013

Ejnar Hjorth til rådsformanden
4. april 2013

John Gislesen
3. april 2013

Mischa Lim
30. marts 2013

Ingemar Fridell
30. marts 2013

Göran Almqvist
29. marts 2013

Kurt Christiansens beretning om klardrøm
29. marts 2013

UNDERSKRIFTSINDSAMLING
27. marts 2013

Kurt Christiansen
27. marts 2013

John Karlsen
27. marts 2013

Tage Buch
24. marts 2013

Bo Boilesen
23. marts 2013

Henry Nold
21. marts 2013

Olov Fahlander
20. marts 2013

Christer Malmström
20. marts 2013

Pia Schlüntz
20. marts 2013

Annette Skov
20. marts 2013

John Gislesen
20. marts 2013

Gunnar Carlsson
20. marts 2013

Olov Fahlander
20. marts 2013

Uwe Todt
19. marts 2013

Jens K.N. Petersen
16. marts 2013

Ejnar Hjorth
16. marts 2013

Ejnar Hjorth
15. marts 2013

Aksel Rasmussen
15. marts 2013

Hanne og Nils Hulgaard
15. marts 2013

Tadeusz Hynek
14. marts 2013

Thorsten Dreijer
14. marts 2013

Christer Malmström
13. marts 2013

John Karlsen - oprindelig version på engelsk / oversættelse til dansk
13. marts 2013