Donation

Retssagen finansieres for Martinusinstituttets vedkommende ved allerede indkomne midler fra gavegivere. Udgifterne, som de fire personer, rådet har sagsøgt, har i forbindelse med retssagen, skal derimod udredes af de enkelte fire personers egen økonomi.

Hvis nogen ønsker at bistå os økonomisk i denne sag, er bidrag meget velkomne, de kan indbetales på følgende konto administreret af Ruth Olsen:

Reg. nr. 0517 konto 0000373137

Ved overførsler fra udlandet skal følgende oplysninger bruges:

EBAN: DK 83 0517 0000373137
SWIFT: SWES DK 22

Adresse:
Klintvej 104
Klint
DK-4500 Nykøbing Sj.

Hvis du er i tvivl om detaljer vedrørende eventuel donation, bedes du henvende dig til Ruth Olsen, rutholsenklint@gmail.com, +45 5378 5272

På forhånd mange tak.