Ejnar Hjorts mail af 15. marts 2013

Til Rådetmedlemmerne ved Martinus Institut

Kære venner.

Jeg er bekendt med jeres anklageskrift imod dem, som uegentnyttigt søger at fremme Martinus analyser.

Med lidt fantasi og forestillingsevne, kan I så ikke se, hvad en retsag vil føre til?

Så snart en retssag er en realitet, vil journalister blive opmærksom på den, og se efter om der måske er en sensation i den. Især Ekstrabladets og BTs journalister søger efter sensationer.

Tænk på overskrifter som:

Lille religiøs sekt i oprør! De lønnede medarbejder ved Martinus Institut anlægger retssag imod ulønnede og frivillige sektmedlemmer.

Martinus Institut vil føre retssag fordi de vil have monopol på Det Tredje Testamente. – Det bruger ophavsretten til Martinus bøger til at bremse udbredelsen af sektens budskab.

Retssag! Martinus Instituts ublu priser på bøger og kurser er truet af konkurrence fra frivillige og ulønnede trosfæller, som tilbyder bøger til en femtedel af Instituttets priser og gratis kurser. Har Instituttet monopol på hele værket?

Måske skulle Told-Skat se lidt nærmere på den “Tvindskole-konstruktion“ som Martinus Institut har lavet med to fonde. Dets midler bruges til lønninger og til at retsforfølge nogle trosfæller, der uegennyttigt og uden fortjeneste udgiver Martinus skrifter.


Så fordrejet og sensationelt kan sagen blive fremstillet i pressen.

Hvad vil det betyde for Martinus Institut? Det vil føre til sorg og græmmelse. Hvad enten I vinder eller taber retssagen, så har I skadet Martinus navn og hans sag og I har tabt velvilje fra de fleste af sagens venner.

Hvis I evt. vinder nogle få hundrede tusinder i retten, så vil I herefter tabe mange millioner i arv og bidrag fra sagens venner.

Hvad er så løsningen på det problem, som Rådet har med de ulønnede, frivillige medarbejdere for Martinus?

Jeg ved, at Martinus har sagt, at den største aktivitet skal foregå uden for Instituttet. Det må derfor være meningen, at Rådet skal se med velvilje på disse sagens venner, der er aktive uden for Instituttet. Især når de endda beder om Rådets velvilje og samarbejde.

Så den bedste løsning er at opgive retssagen og søge forsoning, tilgivelse og samarbejde. Sådan ville Martinus handle, det er jeg sikker på.

En kærlig hilsen, med ønske om fred og fremgang for Martinus Institut og for hans sag.

Ejnar Hjorth
Christiansgade 38
9000 Aalborg
98 13 40 40
26 28 40 40