Tadeusz Hyneks mail af 14. marts 2013

Til Martinus Institut (MI)

Cc: Martin Dahl Pedersen fra Kromann Reumert.

Det er kommet mig for øre, at MI ønsker, med copyrightloven i hånden, at bringe flere forskellige tiltag til ophør, hvis mål er at oplyse og gøre tilgængelig diverse skrifter forfattet af Martinus Thomsen (Martinus). Det drejer sig bl.a. om Søren Ingemann Larsen’s (SIL) hjemmeside.

Så vidt jeg har forstået så lå det Martinus meget på sinde at hans livsværk, som han kaldte Det Tredie Testamente (DTT) kunne læses og studeres af alle menneskerne med interesse herom. Der er flere udtalelser af Martinus selv der tyder på, at det var hans ønske. Martinus har givet sit værk til menneskeheden, af den grund er det umuligt at stjæle det. Han ønskede også at der ikke skulle rettes i hans livsværk, så ingen læsere ville være i tvivl om, hvad det var, Martinus skrev. Af den grund er værkerne beskyttet med copyright.

Set med mine øjne har copyright to funktioner her: (a) sikre at værket fremstår uforfalsket; (b) sikre at indehaver af copyrighten ikke lider af økonomisk tab påført ved tredje parts udgivelser.

Når nu MI ønsker at håndhæve copyrighten og lukke bl.a. hjemmesiden ejet af SIL og standse fremstilling og salg af bøger, så sker det på et rigtigt dårligt grundlag.

Alle de tiltag som MI ønsker at bringe til ophør krænker ikke copyrighten del (a), fordi SIL og andre har offentliggjort de oprindelige værker. Der kan ikke være tale om at noget er forfalsket. Del (b) af copyrighten bliver heller ikke krænket, da alle de aktiviteter kaster ikke økonomisk gevinst. MI lider ikke noget tab, tværtimod, omkostningerne ved af publicere Martinus værker er større end indtægterne, også for MI selv. Det betyder kort sagt at SIL og de andre i virkeligheden hjælper MI med at få lavet det, som MI er sat i verden for af Martinus selv.

Af de to grunde er jeg meget i tvivl om MI’s bevæggrunde. I mine øjne er de stik imod hvad Martinus selv ønskede.

Jeg er flittig bruger af SIL hjemmeside, da den giver nem og let tilgængelig adgang til Martinus samlede værker. Det har jeg brug for, også i mit arbejde som oversætter, jeg har oversat et udvalg af Martinus artikler til polsk. Uden SIL’s hjemmeside ville mit arbejde og oplysning om DTT på polsk blive langt sværere.

Jeg synes at det ville være umådelig trist hvis MI skulle få held med at kvæle dette frivillige og uegennyttige arbejde, der har kun til formål at få gjort det, som Martinus ønskede at MI skulle gøre.

Med venlig hilsen

Tadeusz Hynek
Gyldenløves Kvarter 36, 1
2680 Solrød Strand