John Karlsens åbne brev af 13. marts 2013
Dansk oversættelse

Refleksioner i anledning af jeres juridiske tiltag mod interesserede I Martinus’ åndsvidenskab.

Kære Martinusråd.

Det er kommet mig for øre, at I har besluttet at gribe til retslige skridt mod følgende parter for overtrædelse af loven om ophavsret:

- Åndsvidenskapsforlaget
- Kosmologisk Informasion
- www.martinus-webcenter.dk
- www.det-tredie-testamente.dk
- Livets skole i Åndsvidenskab


Martinus’ åndsvidenskab – af Martinus selv betegnet “Det Tredie Testamente” - er efter min mening den største gave til menneskeheden siden Jesus. Den er skænket til hele menneskeheden til fri afbenyttelse, og Martinus Institut har fået den meget vanskelige og vigtige opgave at bevare og tilgængeliggøre denne hellige gave, i uændret form. Fortæl mig det venligst, hvis jeg tager fejl heri.

Af den grund opfatter jeg ikke denne retssag som et internt anliggende for Martinus Institut, det er en sag, der angår alle mennesker på jorden, og det er grunden til, at jeg skriver dette brev som et åbent brev til jer, og jeg har skrevet det på engelsk idet jeg ønsker at så mange mennesker som muligt skal kunne læse det, hvis de ønsker. Jeg føler, at enhvert menneske på jorden har ret til at få sin mening hørt i denne sag.

Jeg vil overhovedet ikke påstå, at jeg har ret her, jeg kan tage helt fejl. Det jeg blot gør er at sætte ord på mine dybeste følelser og på, hvad mit hjerte fortæller mig, at jeg skal skrive. Jeg gør dette, fordi jeg dybt i mit hjerte føler, at hvert enkelt menneske, som studerer Det Tredie Testamente, har en pligt til at bidrage til at informere om eksistensen af denne store gave, og til at gøre, hvad hver enkelt kan, med hensyn til at hjælpe andre med oplysning og adgang til denne gave.

Jeg tvivler ikke på, at I har den juridiske ret til at beskytte ophavsretten, men én ting er de lokale love på jorden, en helt anden ting er de kosmiske love, som Martinus belærer os om i form af hans åndsvidenskab. I dette tilfælde mener jeg ikke, at de lokale love er vigtige, det er derimod de kosmiske love. Men som sagt, jeg kan tage helt fejl her, men jeg kan jo ikke gøre andet end at følge mit hjerte og MIN forståelse af de kosmiske love, i denne konkrete sag.

Jeg har ikke personlige erfaringer med de andre tre parter i jeres søgsmål, men jeg har haft den vidunderlige glæde i en års tid at opleve personerne bag www.martinus-webcenter.dk og www.det.tredie-testamente.dk. Det materiale, Søren Ingemann Larsen har gjort tilgængeligt på sin webside, martinus-webcenter, har været mig til uvurderlig hjælp i mine egne studier af Martinus’ videnskab. Dette materiale har ført mig til en meget højere forståelse af både videnskaben selv og Martinus som person, og jeg er ham evig taknemmelig for dette, og jeg er ham taknemmelig for det mod, han har udvist, ved at gøre denne information tilgængelig for os, med risiko for at blive mødt med sagsanlæg fra jer. Og I er jo ikke villige til at stille den samme information til rådighed, på trods af at jeg har forsøgt at få den fra jer. Personlig tror jeg, at historien vil vise, at denne vidunderlige mand har gjort et kæmpe arbejde for menneskeheden ved at gøre denne information tilgængelig for os alle.
Hvad angår den anden webside, det-tredje-testamente, har jeg de samme følelser for personerne bag den. Mine henvendelser er blevet mødt med stor kærlighed, varme, accept og interesse. Mine henvendelser til disse mennesker er blevet besvaret med den samme følelse af kærlighed og accept som den, jeg føler kommer fra Martinus, når jeg læser hans vidunderlige ord. Jeg er fuldt ud klar over, at ingen af disse mennesker tjener nogen penge overhovedet på dette, tværtimod udfører de alt dette arbejde gratis og betaler ud af deres egen lomme mange penge, for at denne information kan blive tilgængelig for alle os andre. Martinus er meget lidt kendt rundt om i verden, og personlig skriver jeg til mennesker rundt om i verden og fortæller dem om eksistensen af denne vidunderlige gave og giver dem oplysning om jeres webside og de to andre. Jeg er helt sikker på, at I vil sælge mange flere bøger i fremtiden på grund af det informationsarbejde, de udfører. Jeg spørger mig selv, hvad grunden er til at I ønsker at hindre disse vidunderlige mennesker i at gøre dette vidunderlige arbejde, hvad er I bange for, hvilken skade tror I, at de kan gøre Martinus? – For mig har de været en velsignelse, og i mit hjerte ved jeg, at jeg ikke ville være kommet så langt i min forståelse af denne videnskab, hvis det ikke havde været for dem, fordi den information, der har været så vigtig for mig, er overhovedet IKKE tilgængelig på jeres webside.

Jeg købte Martinus’ bøger i 1980’erne og har studeret førsteudgaverne af bøgerne. Jeg har også købt nye bøger af jer, men teksten i de nye bøger har I ændret, og teksten i de nye bøger giver mig ikke de samme vibrationer som teksten i de gamle bøger. Måske I vil sige, at ikke har foretaget ændringer i teksten, men det føler jeg, at I har, for efter min mening har I ændret vibrationerne i Martinus’ ord, og jeg formoder, at I er klar over, at vibrationerne er meget vigtigere end ordene. Så vidt jeg ved, har ingen af de mennesker, I nu sagsøger, lavet NOGEN ændringer i Martinus’ ord, det har kun I gjort, så hvad er det, I er så bange for?

Det virker ikke, som om I ønsker, at folk skal have let adgang til Martinus’ originale manuskripter, hvad er grunden til det? – Hvad er der galt med, at Søren Ingemann Larsen publicerer de originale manuskripter, når I ikke er villige til at gøre det selv? – En af de vigtigste budskaber i Martinus’ åndsvidenskab er åbenhed, vigtigheden af at gøre absolut al information tilgængelig til folk, uden censur, så hvorfor er det forkert at gøre denne information tilgængelig? – Hvorfor er I ikke glade for, at han gør det for jer, når nu grunden til, at I ikke selv gør det, er mangel på tid? – Hvad er I så bange for? – Hvorfor er I ikke villige til at lade de mennesker, som ønsker det, få adgang til de uændrede bøger af Martinus, såsom de bøger jeg købte i 1980’erne, og de originale manuskripter? – Hvorfor er I ikke villige til at lade disse mennesker sælge bøger med den uændrede tekst, når I ikke er villige til at gøre det selv? – Har vi ikke alle ret til at få adgang til at læse de uændrede bøger, hvis vi ønsker det, og hvis nogen er villig til at trykke og sælge dem? – Hvorfor er I ikke glade for det? – Jeg går ud fra, at begrundelsen for, at I ikke ønsker at sælge de uændrede bøger selv, er, at I tror, at folk ikke vil have dem, så hvorfor er I bange, for hvis folk ikke vil have dem, vil disse bøger jo ikke kunne sælges, og hvis det skulle vise sig, at folk GERNE vil have dem, så kan I jo bare begynde at sælge dem selv, og så vil de andre jo blot ophøre med at sælge dem. Den eneste grund til, at de sælger dem, er, at I ikke gør det selv, så hvad er I dog bange for?

Jeg er sikker på, at I har de bedste intentioner med det, I gør, og jeg er helt bevidst om, at jeg kan tage fejl. Jeg prøver ikke på at fortælle jer, hvad I skal gøre, det eneste, jeg gør, er at fortælle jer, at ud fra min forståelse af Martinus’ åndsvidenskab forstår jeg ikke, hvorfor I handler, som I gør, for mit hjerte siger mig, at det I gør, ikke er i harmoni med kernen i Det Tredie Testamente. Jeg vil anmode jer om som kære søster- og brodersjæle at give jer tid til at lytte til alle interesserede i denne videnskab i dette spørgsmål og først derefter tage en endelig beslutning fra jeres hjerter. I har et stort ansvar overfor hele menneskeheden, og jeg er klar over, at den opgave, I er blevet betroet, ikke er let, og jeg er sikker på, at I har hele jordens menneskehed i jeres hjerter, når I tager den endelige beslutning i denne sag. Jeg sender jer min dybeste kærlighed og beder til, at I vil blive vejledt til den beslutning, der vil tjene os alle bedst, ligegyldig hvad den beslutning så end måtte være.

Jeg vil give personerne bag de to websider min tilladelse til at offentliggøre dette brev, hvis de ønsker det.

PS! Vær venlig at korrigere mig, hvis jeg har fremsat ukorrekte påstande I dette brev, og hvis det er tilfældet, vil grunden være, at jeg taler mod bedre vidende, og jeg vil med glæde give en undskyldning og offentliggøre en berigtigelse.

Jeg håber, at I vil have forståelse for min reaktion og ærlige følelser, selv om I måske ikke er enige, og jeg håber, at I forstaar, at dette brev er skrevet med de bedste hensigter, og jeg vil respektere jeres endelige beslutning, uanset hvad den er.

Jeg vil gerne slutte dette brev med en “dialog”, jeg have lige før jul sidste år:

Hvordan finder jeg dig, Gud?

Gud, er du der?
– Jeg er overalt.
Men hvor kan jeg nå dig?
– Overalt.
Men det er så svært at finde dig.
- Noget må blokere i din bevidsthed.
Hvad er det, der blokerer i min bevidsthed?
– Opfattelsen af at jeg ikke er der.
Hvor?
- Overalt.
Men hvad vil det sige?
– Vi er alle en.
Er jeg dig?
- Ja.
Er min næste dig?
– Ja.
Men jeg behandlede min næste dårligt i går, var det dig?
– Ja.
Åh, kan du tilgive mig, det var jeg ikke klar over.
– Det vidste jeg da godt, at du ikke var, og du er altid tilgivet, for der er intet at tilgive.
Hvordan skal det forstås?
– Hvordan ville du kunne se lyset uden mørket?
Åh, nu kan jeg se det.

Med min dybeste kærlighed og respekt

John Karlsen