Det evige Verdensbillede IV

Ved retsmødet den 2. juli 2019 blev jeg afhørt, og instituttets advokat Martin Dahl Pedersen gjorde mig opmærksom på, hvad han så som et problem i forbindelse med bind 4 (IV) af Det evige Verdensbillede.

Martinus-webcenter.dk indeholder jo i princippet kun tekster af Martinus, som faktisk er godkendt af Martinus. En afvigelse fra det princip udgøres af bind 4 af Det evige Verdensbillede. For dette bind nåede Martinus ikke at få udgivet i sin levetid.

Der foreligger imidlertid flere udtalelser fra Martinus, hvor han oplyser, at dette bind i princippet var klar til udgivelse. Det er baggrunden for, at jeg valgte at udgive bind 4, som instituttet fik udgivet i 1995, altså først 14 år efter Martinus bortgang i 1981. Men advokaten har jo ret: Martinus har jo ikke formelt godkendt udgivelsen.

For nogle måneder siden dukkede en kopi af manuskriptet til dette bind frem. Efter det nylige forhør i byretten vil jeg nu benytte lejligheden til at gøre dette manuskript tilgængeligt. Det kan nås her.

Ved en hurtig sammenligning kan man gøre sig følgende observationer:

Vi ser, at Martinus ønskede, at pagineringen skulle ligge i fortsættelse af bind III.

Og instituttet har - uden at informere om det - tilføjet nogle symboler, som ikke fremgår af manuskriptet, nemlig "Korsets tegn" (med nummer 40), "Stjernesymbolet" (nummer 41), "Flagets struktur" (nummer 42), "Symbol over "Livets Bog"" (nummer 43) og "Loven for tilværelse - elsker hverandre" (nummer 44).

Disse sidstnævnte symboler er jo allerede forklaret i andre sammenhænge, og der er ikke her tale om egentlige symboler, men blot illustrationer. For mig at se har disse symboler intet at gøre i symbolbog IV. HVIS man skulle inkludere dem, skulle det tydeligt fremgå, at en sådan inkludering ikke var godkendt af Martinus. Og intet tyder på, at Martinus ønskede disse "fremmede" billeder i symbolbogen.

Herudover har man indført afsnitsnummeringer, som ikke fremgår af manuskriptet, og man har fraveget layoutet i de tre foregående bind, som blev udgivet i Martinus levetid. Hvorfor har man dog ikke videreført dette layout?

Derudover blev jeg uden nærmere at have foretaget sammenligninger opmærksom på nogle oplagte fejl i bogudgaven i forhold til manuskriptet.

Det kan konstateres, at Symbolbog IV fra instituttets side ikke synes at være færdigbearbejdet. Den ligger fx ikke tilgængelig som et af værkerne, som der kan søges på på martinus.dk.

Ovenstående blot til foreløbig orientering. Hvis nogen finder ressourcer til at gå nærmere i dybden, vil jeg se det som velkomment. Manuskriptet synes ikke at være komplet, og der synes at være nogle tydelige diskrepanser vedrørende det sidste "rigtige" symbol (nummer 39). Man kunne forestille sig, at der eksisterede flere versioner af manuskriptet. Og hvor er manuskriptet til bind I, II og III?


Søren Ingemann Larsen /6. juli 2019