Tadeusz Hyneks mail af 15. maj 2013

Åbent brev til Martinus Institutet - Elsker hverandre...

Martinus har så tydeligt og ofte sagt "elsker hverandre"! Alligevel forsøger Martinus Instituttet nu at retsforfølge fire mennesker, der selvom de ikke har haft juraen i orden, dvs. copyrighten, har gavnet Sagen betydeligt. Martinus brugte hele sit liv på at forklare, hvorfor jura må vige for næstekærlighed, og netop derfor er Martinus' forbud mod at føre retssager indenfor Sagen meget vigtig.

Inden firkløveret gik i gang med at udbrede Martinus' budskab, kontaktede de gentagne gange MI, førte samtaler med dem og skrev breve, hvori de anmodede MI om at udgive de originale tekster, som de forelå fra Martinus' hånd. De gjorde MI opmærksom på, at det af Martinus' testamente fremgår, at originalværkerne skal være tilgængelige, "som de foreligger fra hans hånd", og at mange for øvrigt ønskede at læse disse originalskrifter frem for de nye rettede udgivelser, som MI selv solgte. Hver gang fik de et høfligt afslag fra MI, men ingen af de fire forstod hvorfor.

Efter ni års forgæves venten på et udspil fra MI, valgte firkløveret så selv at udgive det originale materiale i form af en faksimile kopi. Det er en nøjagtig kopi af originalen i respekt for copyrighten, som bl.a. går ud på ikke at forfalske værket. Når nu MI ønsker firkløveret dømt, så er det jo ikke ligefrem udtryk for næstekærlighed. Dem man elsker, snakker man med. Man behandler dem hverken som forbrydere eller fjender. Martinus selv havde ingen fjender. Han elskede jo alle menneskene. Hvad har MI ud over magten og penge til advokater? Forhåbentlig har de også næstekærlighed nok til at indse, at et brud på copyrighten kan løses på en næstekærlig måde. Hvis blot MI vil lovliggøre de anklagedes aktiviteter ved at give firkløveret lov til at bruge værket i kraft af en LICENSAFTALE, så vil juraen komme i orden.

Det vil være en win-win situation for begge parter, og MI vil "miste" sine "fjender", få mange nye venner og samtidigt kunne forsvare copyrighten. MI vil også genvinde sin troværdighed, når det fremover bruger Martinus' ord "elsker hverandre"!

Med venlig hilsen
Tadeusz Hynek

den 15-05-2013 Solrød Strand