RENT OG PÆNT
- Lignelsen om rengøringassistenten og den omhyggelige politiefterforsker -

Forestil dig et hus hvor der er fundet en død mand. Politiet vil undersøge om dødsfaldet skyldes en forbrydelse, altså om manden er blevet myrdet.

Derfor pålægger efterforskeren, at huset skal efterlades uændret som det forelå, da manden døde med henblik på den videre efterforskning.

Så kommer der en rengøringsassistent, der begynder at gøre rent. Han synes, der er lidt smårodet, så han rydder også lidt op. Nogen opdager det og spørger rengøringsassistenten, om han da ikke var klar over, at huset skulle efterlades uændret.

Rengøringsassistenten fortæller, at det var han da godt klar over - og huset var da også næsten helt rent, så derfor har han kun givet huset en skånsom rengøring. Og det kan rengøringsassisten ikke se ændrer noget.

Rengøringsassistenten henviser til, at der er andre, der foretrækker huset i den skånsomt rengjorte tilstand. De synes heller ikke, rengøringen har ændret noget. De synes derfor, det er noget pjat at gå op i disse for dem ligegyldige detaljer.

Rengøringsassistenten forstår nemlig ikke, at han fjernede nogle efterladte spor, som den årvågne og kompetente efterforsker kunne bruge til at opklare, hvad der er sket.

Måske finder efterforskeren ud af, at der er tale om et drab. Måske finder efterforskeren ud af det til trods for rengøringen. Men rengøringen har besværliggjort efterforskningen. Det er der dog nogen, der ikke forstår. Derfor tror de, at efterforskerens holdning er udtryk for, at efterforskeren har en abnorm interesse i støv og snavs!!

Efterforskeren kan ikke gøre disse personer begribeligt, at det ikke er støvet og snavset i sig selv som er vigtigt, men de informationer, som støvet og snavset indeholder.

Det, der for rengøringsassisten kun er støv og snavs, der skal fjernes, er for efterforskeren væsentlig materiale til at kortlægge så præcist som muligt, hvad der er sket.

Det moderniserede værk kan sammenlignes med det rengjorte hus. Fra rengøringsassistentens perspektiv har rengøringen stadig bevaret værket uændret og endda forbedret det. For den modne åndsforsker, der ønsker adgang til ALLE de udtryk, Martinus har givet sit værk, er det rengjorte værk derimod forringet som forskningsobjekt betragtet - uanset at det måske overfladisk set fremtræder pænere.


Jan Schmidt - 2. marts 2019