Jacob Kølle Christensens nye afledningsmanøvre

I Kosmos 2018 nr. 3 skrev rådsmedlem Jacob Kølle Christensen en artikel med titlen “Sprogbersærkernes retskrivningsstrid”. Den kan hentes her.

Denne artikel har undertegnede kommenteret her.

I seneste udgave af Kosmos - 2020 nr. 4 - findes en “ny” artikel om samme emne. Denne gang er titlen “Dansen om sprog og retstavning i Martinus’ værker”. Den kan hentes her.

Det er interessant, at Jacob Kølle Christensen nu igen prøver at lade som om, at man har lov til at indføre ændringer i Martinus’ værk. At han gør det igen, hjælper ham imidlertid ikke. For der må ikke ændres i Martinus’ værk. Det er gennemtærsket og gentaget så mange gange, så ingen bør kunne misforstå det.

I begge de to artikler forsøger Jacob Kølle Christensen at forholde sig til et problem, som ikke eksisterer. Nemlig problemet om, hvordan man kan ændre forsvarligt i Martinus’ værk:


Man kan nemlig ikke ændre “forsvarligt” i et værk, når dets forfatter har betinget sig, at der ikke må ændres i det.

Disse to artikler, hvor der fantaseres om, hvordan man “forsvarligt” kan ændre i værket, virker som et desperat forsøg på at komme uden om denne betingelse ved at lade som om, den ikke eksisterer. Men den kan ikke tales væk.

Som det vil være de fleste bekendt, er vi nogle, som valgte selv at udgive det uændrede værk som reaktion på, at instituttet nægtede at gøre det selv. Ellers ville Martinus’ originalværk ikke den dag i dag være tilgængeligt. Instituttets reaktion på dette var at sagsøge os for brud på instituttets ophavsret. I byretten undgik instituttet, at der kom fokus på instituttets klokkeklare krænkelse af forfatterens ønsker for sit værk.

Om instituttet får held til at gentage denne “succes” i landsretten - som efter planen skal behandle sagen i maj måned 2021 - bliver spændende at se. Det bør ikke ske. Hvis det sker, har Martinus mistet retten til at bestemme over sit værk.

/Søren Ingemann Larsen - 18. december 2020