Underskriftsindsamling - 27. marts 2013

Hjælp os!

Vi anmoder om din hjælp og støtte.

De nuværende rådsmedlemmer i Martinus Åndsvidenskabelige Institut vil rejse en retssag imod 4 parter, for at standse deres oplysningsarbejde. Erstatningskravet beløber sig til ca. 700.000,- kr. plus beslaglæggelse af bøger og materiale til et beløb på yderligere ca. 1.000.000 kr.

De anklagede er:

Åndsvidenskabsforlaget,
Fonden Det Tredie Testamente/LIVETS SKOLE i åndsvidenskab,
Den Nye Verdensimpuls og
www.martinus-webcenter.dk

De anklages, fordi de har udgivet og forhandlet Martinus originale litteratur i faksimileudgave og til kostpris, og for at have lavet eget oplysnings-, informations- og undervisningsmateriale (som udleveres gratis eller sælges til kostpris). Dette skulle have krænket Instituttets ophavsret.

Martinus har nævnt, at den største aktivitet til udbredelsen af hans budskab vil ske uden for Instituttet, og at hans analyser, Det Tredie Testamente, er en gave til hele menneskeheden og at sagen er givet fri. Dette ønsker de anklagede at efterleve.

Martinus: ”Vi skal ikke optræde med retssager og sådan noget. Det er ikke på den måde vi skal beskytte os. (rådsmøde 1974)
”Det er jo noget underligt noget at skulle føre retssager om åndelige ting. Vi skal jo gå foran med, hvad der skal gøres. (rådsmøde 1974)

”Ved at straffe mennesker efter juridiske love bryder man den kosmiske lov om at tilgive” (artikel ”Hvorledes får man kræfter til at tilgive”)

Du kan hjælpe ved at underskrive følgende opfordring:

Jeg underskriver hermed en opfordring til Martinus Åndsvidenskabelige Instituts rådsmedlemmer om, at undlade at føre retssager – og i stedet at forhandle sig til rette i Martinus ånd.

Du underskriver ved at sende dit navn og e-mail til: Jens Petersen e-mail: jens.petersen151@get2net.dk

Dit navn og din e-mailadresse bliver herefter påført erklæringen, som vil blive afleveret på Martinus Åndsvidenskabelige Institut ved udgangen af april måned 2013. Hvis du også ønsker at udtrykke din holdning direkte til Rådet for Martinus Åndsvidenskabelige Institut, kan dette ske via e-mail adressen info@martinus.dk

På forhånd tak for din støtte.