Høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse
med Erhvervsstyrelsens beslutning om ikke at give
fuld aktindsigt.

Som bekendt forsøgte et flertal af rådets medlemmer den 22. november 2020 at få Jacob Kølle Christensen ekskluderet af rådet. Dette var imidlertid ulovligt ifølge ‘lov om erhvervsdrivende fonde’, hvilket betød, at Jacob Kølle Christensen genindtrådte i rådet 25. november 2020.

I forlængelse af dette indsendte Jacob Kølle Christensen den 17. december 2020 en “bekymringsskrivelse” med 38 bilag til Erhvervsstyrelsen, hvori han beder Erhvervsstyrelsen reagere i forhold til de klagepunkter, Jacob Kølle Christensen rejser i skrivelsen. Jacob Kølle Christensen mener bl.a., at det nuværende råd er “dysfunktionelt”.

Jeg har i denne forbindelse bedt om aktindsigt, som jeg modtog 13. januar og 10. februar 2021.

Erhvervsstyrelsen har bedt om rådets udtalelse om, hvor meget af materialet, rådet mener kan udleveres i forbindelse med aktindsigten. Dette svarede rådet på den 3. februar 2021.

På dette grundlag har Erhvervsstyrelsen den 10. februar 2021 taget beslutning om, hvilke dokumenter, der kan udleveres, men ifølge Offentlighedsloven §19 skal denne beslutning sendes i høring hos mig, som ansøger af aktindsigten.

Erhvervsstyrelsen medsender i forbindelse med den foreløbige aktindsigt den 10. februar 2021 nogle af rådets betænkeligheder ved en fuld aktindsigt, og jeg har i et svar til Erhvervsstyrelsen dateret 2. marts 2021 kommenteret disse betænkeligheder og argumenteret for, at der ikke er nogen grund til ikke at give den fulde aktindsigt.

Mit svar af 2. marts 2021 kan downloades her. Svaret er sendt til rådet samme dag.

Jacob Kølle Christensens “bekymringsskrivelse” med nogle af de 38 bilag kan hentes i aktindsigten dateret 13. januar og 10. februar 2021.

Jeg har tidligere (2016-2017) forsøgt at komme i dialog med Erhvervsstyrelsen for at gøre dem opmærksom på rådets manglende overholdelse af Martinus’ vilje (Stifters vilje), men Erhvervsstyrelsen har hver gang afvist mig med henvisning til, at jeg skulle mangle “retlig interesse”. Det er Erhvervsstyrelses opgave at sørge for, at rådet følger Stifters Vilje.

Denne høring har imidlertid givet os mulighed for at komme i den dialog med Erhvervsstyrelsen, vi tidligere er blevet nægtet. Denne gang kan Erhvervsstyrelsen ikke afvise mig på grund af "manglende retlig interesse", for Erhvervsstyrelsen har jo direkte bedt mig udtale mig.

/Ingrid Holck - 2. marts 2021