Ændring 'krigersk' -> 'krigerisk' ikke med i 'Rettelseslisten'

Instituttet prøver at berolige os med, at alle ændringer kan findes i de såkaldte "Rettelseslister". Men det kan de ikke, hvilket tidligere er blevet påvist.

Endnu et eksempel på dette finder vi i stykke 1799 i Livets Bogs femte bind. Her har man ændret ordet 'krigersk' til 'krigerisk', men uden at gøre opmærksom på det. Det skal man selv opdage. Hvis manuskriptet og førsteudgaverne ikke var tilgængelige, ville man ikke kunne vide, at denne ændring var foretaget.

Det viser sig, at der ikke er tale om en 'fejl'. Formen 'krigersk' er en ældre skrivemåde for 'krigerisk', men det er ikke en fejl. Der har blot siddet en smagsdommer i sprogudvalget, som måske blot har 'korrekturlæst' og blot i sin enfoldighed har set det som en fejl.

Man kan mene, at det er en bagatel. Søren Hahn vil sikkert karakterisere det som religiøs fundamentalisme. Men det er da en krænkelse af en afdød forfatters umisforståelige ønsker, og dermed en krænkelse af ophavsretsloven.

Her følger screenshot fra ordnet.dk:


Førsteudgaven:Originalmanuskript:Instituttets autoriserede udgave fra martinus.dk:Screenshot af rettelseslisten:
Søren Ingemann Larsen - 28. april 2018


______________________________________


Jeg blev efterfølgende gjort opmærksom på, at udover "Rettelseslisterne" opererer instituttet med et dokument med titlen "Retningslinjer for udgivelse af Det Tredje Testamente (bøger)" - med datereringen november 2014. Dette dokument kan nås via følgende link:

http://www.martinus.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/diverse/retningslinjer_for_udgivelse_af_dtt_boeger.pdf

Som det ses


- figurerer "automatændringen" krigersk -> krigerisk på denne liste.

Dvs. hver gang man støder på ordet 'krigersk', bliver det automatisk ændret til 'krigerisk'. Men man må spørge sig, om det nu er rimeligt at udføre disse ændringer uden først at indhente forfatteres godkendelse. Man kunne måske bedre forstå det, hvis Martinus altid brugte formen 'krigersk' og aldrig formen 'krigerisk'. Men det er faktisk ikke tilfældet. For et par stykker længere henne i Livets Bog - stk. 1830 - anvendes faktisk formen 'krigerisk' og ikke 'krigersk':

Førsteudgaven:


Manuskriptet:Det bør være klart for enhver, at med alle disse indgreb i teksten, kan den ikke betragtes som "uændret som den forelå" ved forfatterens død. Disse ændringer - og listen er lang - er et klokkeklart brud med den udtalelse, som Martinus fremkom med på "Torsdagsmødet" den 30. marts 1978 om, at han ikke ønskede ændringer i "den skrevne form":


I øvrigt kan det konstateres, at "automatændringen" 'Mineralier' -> 'mineraler' ikke figurerer på ovennævnte liste. Det vil sige, at ikke engang med rettelseslisterne og ovennævnte supplerende dokument kan man komme tilbage til den uændrede tekst.

Instituttet har lavet deres helt egne regler og "retningslinjer" for behandlingen af Martinus' værk efter hans bortgang (som de ikke engang følger konsekvent), alt imens de hævder, at værket fremstår som "bevaret uændret efter hans bortgang". Samtidig retsforfølger instituttet udgivelsen af førsteudgaverne, som 'firkløveret' har iværksat i reaktion mod, at instituttet nægtede - og stadig nægter at gøre det selv.

Det burde være omvendt: Instituttet skulle retsforfølge en udgivelse af værket i en form, som ikke respekterer princippet om, at det er "uændret som det foreligger". Med andre ord skulle instituttet retsforfølge den udgave, de selv udgiver. Hvis ret skulle være ret, burde instituttet fradømmes ophavsretten, når de bruger ophavsretten til at hindre udgivelsen af værket i indiskutabel overensstemmelse med forfatterens ønsker, alt imens de selv udgiver værket i indiskutabel strid med forfatterens ønsker.

Søren Ingemann Larsen - 3. maj 2018