Martinusinstituttet misbruger Martinus’ underskrift

I forbindelse med ophavsretssagen har instittuttet været “så venlige” at indlevere et bilag, som viser, at et bestemt manuskript ikke anses som forfattet af Martinus, men af Per Thorell. Som det fremgår af denne kopi:


- har rådet lavet en håndskrevet påtegning på dokumentet, dateret 21.6.82 og underskrevet af de tidligere rådsmedlemmer Ib Schleicher og Henning Laug, samt at rådets nuværende formand Willem Kuijper, med følgende ordlyd:

“Per Thorells omskrivning af Martinus manuskript. Må ikke anvendes til udgivelse.”

Nu viser det sig, at instituttet har anvendt netop denne af Per Thorell forfattede tekst til forordet til den endelige udgave af Den Intellektualiserede Kristendom:


Det vil sige, at man har anvendt eksakt den tekst, som man med rådsmedlemmers underskrift erklærer ikke må bruges til udgivelse, eftersom man ved, at den ikke er forfattet af Martinus.

Det taler vist for sig selv, og endnu værre bliver det, at man til overmål har placeret en kopi af Martinus’ underskrift nedenunder.

Udover det retsstridige og umoralske i at udgive noget i en persons navn, som man ved ikke er forfattet af den pågældende person, strider det mod Martinus’ ønsker om, at værket skal bevares uændret som det foreligger.

Om de ufærdige manuskripter sagde Martinus, at hvis de skulle udgives, skulle de udgives uændret som de var.

Alt i mens sagsøger instituttet andre for at udgive det ægte uændrede værk.

Søren Ingemann Larsen - 2. september 2017