Gunnar Carlssons mail af 20. marts 2013

Till hela rådet för Martinus institut. Köpenhamn. Den 20 mars 2013.

Kära vänner!

Kan ett himmelskt budskap bindas i jordiska bojor? Kan man ha ensamrätt till spridningen av universella lagar och principer? Måste man begränsa budskapets förkunnare för säkerhets skull, det kan ju röra sig om falska profeter. Skall rädslan för detta hindra osjälviska, kärleksfulla människor att förkunna på det sätt dessa så önskar?

Jag har all aktning för rådets arbete men det får inte bli en censurmyndighet. Jag uppskattar övriga agerandes arbete och hoppas att jordiska lagar och förordningar inte skall lamslå deras verksamhet. Jag känner mig trygg - Försynen ordnar allt till det bästa även om vägen kan synas nog så krokig.

Till rådet önskar jag all lycka i ert framtida arbete men drag tillbaka er stämning och allt samarbete med jordiska myndigheter i vad rör "det himmelska budskapet".

Gunnar