John Karlsens mail af 27. marts 2013

(John Karlsen har sendt nedenstående personligt til mig, og da jeg mener, at det har almen interesse og relevans, bliver det publiceret her med John Karlsens venlige tilladelse. - Søren Ingemann Larsen - 27. marts 2013)

Fra dypet av mitt hjerte takker jeg deg for ditt mot og din åndelige integritet Søren. I mine øyne har du allerede vunnet, uansett hva som skjer, og jeg stiller meg ved din side i denne saken og vil støtte deg og de andre med hele min sjel og mitt hjerte, fordi jeg føler en dyp overbevisning om at dette er den riktige veien å gå. Dette er ikke en kamp, det er en mulighet til å velge hvilken vei vi vil gå, hvilken fremtid vi vil skape både for oss selv og andre her på Jorda. Det er ikke du som kommer med materielle trusler, det er det rådsmedlemmene som gjør, du har hevet deg over den materielle maktkampen, du har valgt en ny vei, og du brøyter den slik at det blir lettere for oss andre å følge samme vei, jeg har den største respekt for deg, og det er, etter min mening, ikke tilfeldig at nettopp du fikk denne vanskelige rollen, for ikke bare har du den nødvendige innsikten i Martinus vitenskap, du har også motet til å vise andre veien. Jeg tror ikke du har misforstått noe i Martinus’ værk, tvert imot tror jeg du har forstått det meget godt.

Si endelig fra hvis det er noe jeg kan gjøre, for jeg vil meget gjerne hjelpe. Jeg vet at dette ikke er lett for deg og de andre, men jeg vet også at belønningen er stor på det personlige plan.

Jeg holder mine venner informert om det som skjer, både i Norge og i utlandet. Mange av dem er meget interessert i det som skjer og meget glad for det arbeidet dere gjør. Ved å svare rådsmedlemmene med besluttsomt mot og kjærlighet, uten å gå til motangrep, tar du fra dem kampviljen, fordi de er avhengige av motangrep for å fylle opp sin energi. Det var jo det Ghandi viste oss i India, de må gjerne gå til krig, men når dem de går til krig mot, ikke gjør motstand, og heller ikke viker en tomme, da blir de tappet for energi. Selv jobber jeg med meg selv for ikke å føle negative energier for rådsmedlemmene, jeg tenker på at de egentlig, i et større perspektiv, samarbeider med oss, de gir oss den motstanden vi trenger for å kunne vokse åndelig, og når jeg ser det fra det perspektivet, er det ikke noe problem for meg å takke dem for gaven de gir meg, og føle kjærlighet for dem, men jeg må jobbe med meg selv hele tiden for å klare dette. For dere, som er midt oppi det, må det være mye vanskeligere å klare dette, men jeg vet dere klarer det, selv om det sikkert er dager hvor det er vanskelig.

Jeg er helt enig med deg i at det nok ikke er meningen å vinne juridisk, tvert imot, så tror jeg det er meningen at en eventuell rettsak vil vise menneskene at de kosmiske lovene rager høyt over de lokale juridiske lover, og at en materiell seier er en fattig illusjon, som i virkeligheten er et tap, den eneste motstanderen vi kan vinne over er oss selv, og det eneste vi virkelig kan vinne er friheten, og friheten kan vi bare vinne ved å overvinne vår egen indre frykt, for det er det eneste som begrenser oss. Når vi har vunnet den friheten kan ingenting begrense oss, hverken mangel på penger, maktsyke mennesker eller andre hindringer kan begrense en sjel som har overvunnet sin egen frykt. Den beste måten å vinne en krig på er å ikke gå inn i den, men sku seg bort fra den UTEN å vike. Personlig tror jeg at Forsynet med dette har gitt oss en unik mulighet til å demonstrere kjernen i Det Tredie Testamente, slik at alle mennesker som ser dette fra sidelinjen, har mulighet til å se en virkelig demonstrasjon av hvordan konflikter skal løses i fremtiden, jeg tror at denne saken kan bli et gode for Martinus’ sak hvis den løses på riktig måte. Så har vel Forsynet gitt oss en ny gave, det er opp til oss hvordan vi vil forvalte den, og jeg synes du går foran med et meget godt eksempel.