Åbent brev fra Kurt Christiansen af 4. september 2014

Kurt Christiansen har ønsket følgende indlæg med nedenstående bilag offentliggjort:

Hej venner

Foranlediget af det nedenfor læsbare, har jeg skrevet en informativ skrivelse om mine formodninger og intensioner omkring, hvad der vil ske fremover inden for MI, sådan som jeg ser det. Det er den fil, der hedder "Mit brev til Gerard m.fl. vedrørende Willys påstande af 1. september 2004". Jeg mener, at det vil være formålstjenligt, at en bredere kreds bliver bekendt med disse mine synspunkter. Det vil også gøre det sværere for Willy og andre at udsprede mulige løgnehistorier, som Willy jo excellerer i.

Jeg har sendt det via email til en del mennesker, som jeg kender. I er velkommen til at sende linket videre til relevante interesserede. Jeg vil gerne have, at det vil blive ganske godt udbredt, så alle relevante personer ved, hvordan jeg ser på sagen. Det vil være fint, hvis det også havner hos firkløverets "fjender", som er fjender fordi de ikke fatter hvad sagen drejer sig om.

De bedste hilsener

Kurt

Mit brev til rådet af 10. oktober 2004

Supplerende oplysninger om min drøm af 13. oktober 2004

Redegørelse for hvad min drøm betyder - 29. oktober 2004

Mit svarbrev til rådet af 13. december 2004

Information på MIs hjemmeside om piratudgave - marts 2010

Mit brev til Gerard m.fl. vedrørende Willys påstande af 1. september 2004