John Gislesens mail af 3. april 2013

Sunds, den 3. april 2013


ÅBENT BREV til rådet for MI

Kære rådsmedlemmer
Tak for besvarelsen af mit åbne brev dateret 20. marts 2013

Jeres henvisning til hjemmesiden opleves tyndt og redegør ikke på nogen måde fyldestgørende på de rejste spørgsmål. I fremfører på hjemmesiden, at ophavsretten må håndhæves for ikke at undergrave værdien af denne fremadrettet, i forhold til passivitet. Denne påstand holder ikke!
På siden anføres nemlig også, at et af målene for instituttet er at understøtte aktiviteter, som fremmer sagens udbredelse som de foreligger fra Martinus hånd, og yde tilskud hertil.
Det er i allerhøjeste grad det, den nu sagsøgte gruppe beskæftiger sig med, at bevare Martinus´ værker som de var fra hans side. Mere betryggende kan det ikke blive!
Ved at støtte og motivere aktive grupper, som uegennyttigt og seriøst arbejder for at sprede den moral, som Martinus bragte menneskeheden, ville instituttet være en del af dette, og dermed var der ikke noget behov for at forsvare ophavsretten, og sagen kunne skrinlægges på stedet uden tab af ophavsrettens retslige værdi, hvis dette er så tungtvejende for rådet.

Hvad angår den fremførte risiko for fremtidig indtjening, så instituttet ikke kan leve op til sit formål, hvis andre sælger Martinus´ bøger til kostpris. Til dette kan jeg kun sige, kom tilbage på sporet forlad forretningsprincippet, indarbejd gaveprincippet i instituttet, det var Martinus´ udtalte ønske, så er der intet at frygte.

Det ville være befriende med fyldestgørende svar på, hvorfor rådet vælger en kurs for instituttets virke, hvor I konsekvent kører over for RØDT, i forhold til de retningslinjer Martinus har lagt både skriftligt og mundtligt, og i særdeleshed h vad angår nedenstående.

Jeg savner råddets begrundelse for HVORFOR –

1. drives instituttet på et forretningsmæssigt grundlag mod Martinus ønske

2. har instituttet undladt at promovere Livets Bog i sin originale form og indhold de seneste ti år

3. føres der retssag, her tænker jeg ikke på jeres begrundelse med at forsvare ophavsretten, men retssager i forhold til Martinus udsagn om at undlade dette helt og aldeles.


Er rådet af den opfattelse, at Martinus ikke havde den fornødne kapacitet til at bedømme, hvordan hans verdensbillede bedst kunne formidles og administreres, siden I på instituttets vegne har lagt en strategi, der omgår disse hans retningslinjer for institutters virke og moral over for jeres medmennesker?

Martinus udtale DET ER FÆRDIGT, SOM DET FORELIGGER uden yderlige tilføjelser om behov for redigering og korrektur, velvidende at ingen kunne løfte denne opgave tilfredsstillende uden kosmiske bevidsthed.

I håb om svar, forsoning og samarbejde mellem de involverede i denne ulykkelige og uværdige sag ,som ikke gavner udbredelsen af Martinus´ verdensbillede.


Med venlig hilsen

John Gislesen
Strandkrogen 15
7451 Sunds


Venlig hilsen

John Gislesen
Tlf 9714 2257 / 2046 4267