Ændring 'Vaabentilstande' -> 'våbenstilstande'

Jan Schmidt har ulejliget sig med at gennemgå den såkaldte "rettelsesliste", som instituttet har udfærdiget som "dokumentation" for de rettelser/ændringer, der gennem tiden har været foretaget i Martinus' værk og har konstateret nogle ændringer, som ikke kan dokumenteres at være godkendt af Martinus.

Yderligere eksempler findes under Debatindlæg

Ændring 'Vaabentilstande' -> 'våbenstilstande'

Som det ses, er Martinus i både manuskript og førsteudgave kommet til at skrive 'Vaabentilstande' i stedet for det korrekte 'Vaabenstilstande' i stk. 1728. Det er en ret udbredt sproglig "ukorrekthed", som ligner eksemplet med 'at få syn for sagen', hvis korrekte version - som de fleste bekendt - er 'at få syn for sagn'.

Denne rettelse er, som det fremgår, foretaget i 2003, altså efter Martinus' bortgang og der forefindes ikke dokumentation for, at den skulle være godkendt af Martinus.

Ingen kan være i tvivl om, hvad meningen er i den pågældende sætning, man har villet rette i, og selv om Martinus havde været i live, så han eventuelt kunne godkende rettelsen, er der al mulig grund til, at han ikke ville godkende den. - Se herom fx følgende udtalelse fra et "Torsdagsmøde" dateret 30. marts 1978:Udover at det er indiskutabelt, at Martinus ønskede, at der ikke blev hverken ændret eller rettet i bøgerne uden hans medvirken, er "rettelsen" udtryk for en sprogpuritanisme, som Martinus ikke ønskede, at hans bøger skulle udsættes for.

Som det ses, findes formen 'Vaabentilstande' både i manuskriptet og i førsteudgaven

Førsteudgaven:Originalmanuskript:Instituttets autoriserede udgave fra martinus.dk:Screenshot af rettelseslisten:
Søren Ingemann Larsen - 16. juli 2018