Marja og Anders Silverfalls mail af 10. april 2013

Öppet brev
till Willy Kuijper, alla rådsmedlemmar för Martinus institut och
Ole Therkelsen
Sven-Erik Rævdal
Solveig Langkilde

Ni har säkert fått många brev med kloka ord och råd, Martinus citat och tankar från människor med anledning av er nu påbörjade rättssak mot Kurt Christiansen, Ruth Olsen, Jan Langekær och Søren Ingemann Larsen.

Det är vår upplevelse att många människor som läser kosmologi har blivit överraskade av er hårda attityd gentemot de fyra. Det ha vi också. Sådant skapar alienation och splittring istället för att bygga broar till samarbete för Martinus SAK. De flesta har uttryckt en önskan på olika forum att denna oenighet löses på ett fredligt sätt, utan hot och verkställande av stora ekonomiska skadestånd och rättegångar. Samtal förs ju med öppna händer och öppet sinne – krig med knutna nävar. Ingen vill väl skada SAKEN!?

Kanske alla kloka ord och råd redan är sagda, så vi har bara en innerlig vädjan till er alla: tänk kärleksfulla tankar i Martinus anda och lägg ner all strid. Tänk det goda, sök det kärleksfulla rätta inom er:

Kärleken

När du söker min vän, då skall du finna tröst
När du söker min vän, sök inuti ditt bröst
Sök det sanna — sök det goda — sök det rätta
Sök kärleken som lindrar all din smärta.

Sök kärleken, som är det allra bästa
Sök kärleken, som finns inuti din nästa
Sök i vinden, i vattnet — sök överallt i livet
Sök kärleken min vän, men tag ej allt för givet.

Kärleken, min vän, är dold i allt som sker
Den lyser upp din väg, den skimrar när du ber
En bön till din Fader som bor i ditt hjärta
Han är gudomlig kärlek som löser upp din smärta.

Sök kärleken. Finn kärleken som vid din sida går
Han håller ömt din hand och följer dina spår
Han viskar i ditt inre, så ömt, så tyst och klart
Sök inom dig mitt barn och allt blir underbart.

Sök Mig i livet i allt som händer
Tänd ditt inre ljus och sänd till alla länder
Jag bor i din broder — jag bor i dig
När du finner Min enhet — finner du Mig

Sänd kärleksfulla tankar — lägg ner all strid
Jag är gudomlig Kärlek — Jag är Kraft och Frid.

Författare okänd

Med varma kosmiska hälsningar genom etern och med hopp om en fredlig lösning i Martinus anda!
Marja och Anders Silverfall

Martinusportal – Martinus kosmologi – Tredje Testamentet
http://martinusportal.se/