Olov Fahlanders mail af 20. marts 2013
med tilføjelse dateret 31. marts 2013

Till Martinus Institut, Köpenhamn

Som av en händelse fick jag idag ett brev som berör relationen mellan Martinus Institut och Jan Langekaer. MI har tydligen hävdat sin upphovsrätt och använder nu lagliga medel för att hindra JL's strävan att ge ut Martinus skifter i faksimilutförande, till billigt pris.

Jag ser det här som mycket ovärdigt MI, och deras sak skall vara att stödja spridandet av Martinus tankar, inte att hindra dem. De ger uttryck för en primitiv inställning till Martinus verk, baserat på äganderätt och kontroll. De lever med en föreställning, och anger som skäl, att de vill hindra att verket förfalskas. Detta anser jag är bara ett svepskäl. De använder sin ställning till att monopolisera och hindra det fria ordet, på samma sätt som idag sker runt om i världen, i länder som vi inte anser som "fria" och där tryckfrihet inte råder. Martinus syn på människan var den rakt motsatta, och verket skall på ett fritt sätt spridas till alla och envar.

Man kan fråga sig, varför möjligheten för JL överhuvud taget uppstod? Varför har inte MI redan gjort det JL gör? I så fall vore ju hans gärning onödig och den här tvisten skulle inte ha behöva uppstått. Svaret på den frågan är ju att MI har en återhållen inställning till att sprida Martinus tankar, och håller på ett konservativt sätt tillbaka utvecklingen i Världen. Detta var aldrig Martinus uttalade avsikt med verket.

Jag anser därför att Martinus Institut snarast bör ta tillbaka alla anklagelser mot Jan Langkaer och ge honom full upprättelse. De bör istället medverka med alla de personer som vill sprida tankar enligt Martinus. En sådan spridning bör baseras på en välvillig önskan om att göra Martinus kunskap världs-omfattande och bygga på en tilltro till alla personer som har denna önskan. Det skall inte bygga på misstro som i detta fallet. Skulle den situationen evt. uppstå att någon "förvanskat" Martinus tankar, så kommer en sådan situation alltid till lösning genom de karmiska verkningar som alltid har direkt inverkan på utvecklingen, i stort och i smått.

Olov Fahlander,

för Martinus Center i Linköping, Sverige


Tilføjelse, 31. marts 2013

Det är verkligen obegripligt hur människor som läst Martinus texter, och då rimligen bör ha förstått att den andliga vägen, inte handlar om jordisk makt. Det är smärtsamt att läsa hur de i sin förklaring utmålar sig själva som att de lidit skada, och nu vill sätta stopp för detta genom en juridisk process. Det är knappast den andliga vägen de anträder, utan en handling som skapar stor skada för Martinus sak. Jag kan inte låta bli att se likheten med USA's reaktion efter 11 sept: Man utmålar sig som utsatt för en komplott, och tar nu till alla tänkbara åtgärder för att hävda sig. Vad båda dessa borde göra är givetvis att rannsaka sig själva, och försöka förstå i viken utsträckning det finns sådant i det egna framträdandet, som kunnat göras bättre? Men där finns ännu inte medvetenheten hos varken MI styrelse eller USA's regering. //Olov Fahlander