John Karlsens mail af 28. april 2013

Kommentar til MI’s pågående rettsforfølgelse

Kjære rådsmedlemmer.

Mitt navn er John Karlsen, og jeg skrev et åpent brev til dere angående MI’s pågående rettsforfølgelse av det påståtte brudd på «copy right», og etter å ha lest rådets siste informasjon om denne saken, på MI’s hjemmeside, føler jeg behov for å skrive følgende i et nytt åpent brev til dere:

Jeg har med stor interesse lest alle de åpne brev som er skrevet til rådet i denne saken. Mange av disse menneskene kommer, etter min mening, med meget gode argumenter for at rådets handlinger i denne sak, ikke er i tråd med kjernen i Det Tredie Testamente, og jeg ventet i spenning på rådets kommentarer til dette, og rådets forklaring til oss, på hvordan vi har misforstått Martinus åndsvitenskap, men jeg har ikke sett en eneste forklaring eller kommentar fra dere på alle disse brev. Vennligst gjør meg oppmerksom på det, hvis dere likevel har gitt kommentarer som jeg ikke har fått med meg. Den eneste reaksjon jeg har kunnet se er den siste informasjonen dere har lagt ut på MI’s hjemmeside, hvor dere henviser til to brev Bertil Ekstrøm har skrevet på vegne av Martinus, mens Martinus enda var inkarnert på Jorda.

Nå skrev jeg i mitt første brev til dere at jeg meget godt kan ha feil i min forståelse av åndsvitenskapen i Det Tredie Testamente, og det gjelder også for dette brev, og derfor ber jeg både dere og Martinus om tilgivelse hvis jeg med dette skulle handle feil. Det eneste jeg vet er at jeg skriver dette fordi jeg velger å være tro mot mitt hjerte, og jeg skriver dette fordi mitt hjerte ber meg om det. Jeg støtter meg til Shakespeare hvor han skrev «Vær tro mot deg selv, og det vil følge, like sikkert som dag følger natt, at du vil være tro mot alle andre» Å unnlate å gå mot sine venner av frykt for å såre dem, er det største svik, for da svikter man ikke bare seg selv men også sine venner.

Min umiddelbare følelse da jeg leste brevene som Bertil Ekstrøm hadde skrevet på vegne av Martinus, var at Martinus aldri har ment at disse to brev skulle brukes som argument for den fremgangsmåten som rådet benytter i denne sak, og at situasjonen som disse to brev er skrevet i overhodet ikke kan sammenlignes med situasjonen i MI’s pågående rettsforfølgelse. Den største forskjellen her, er, etter min mening, at da var Martinus selv her, og jeg føler det som en helt annen situasjon når noen begynner å lage ulovlige kopier av Martinus arbeide mens han er blant oss, for da er man helt sikker på at alt er som det skal være på Instituttet, det er overhodet ingen tvil om at Instituttet da blir drevet i tråd med kjernen i Det Tredie Testamente, det er Martinus tilstedeværelse en garanti for. Noe helt annet er det nå når Martinus ikke fysisk er til stede på Instituttet, da er den eneste mulighet vi har til å forsikre oss om at MI er på linje med kjernen i Det Tredie Testamente, å sammenligne vår egen forståelse av denne vitenskapen med Instituttets handlinger til enhver tid.

Nå kan jeg ha tolket dette feil, men da jeg leste den siste redegjørelsen dere har skrevet hvor dere refererte til Bertil Ekstrøms to brev, så ble jeg sittende med en følelse av at dere mener at det var Martinus hensikt at det til enhver tid sittende råd på MI, skulle ha den samme åndelige autoritet over Martinus åndsvitenskap som han har. Hvis Martinus mente dette, ja så har jeg totalt misforstått hele åndsvitenskapen og da vil den ikke lengre være interessant for meg, så jeg tror bestemt ikke at han noen gang har ment det, tvert imot så føler jeg meget sterkt at kjernen i Det Tredie Testamente tydelig viser at vi mennesker nå begynner å bli ferdige med den tiden hvor vi skal ledes videre av åndelige autoriteter, vi skal selv bli vår åndelige autoritet, og for å kunne bli det, har Martinus gitt oss retningslinjene til dette i Det Tredie Testamente, og derfor er det så uhyre viktig at alle mennesker får fri tilgang på de originale ord som kom direkte fra Martinus.

Jeg påstår ikke at det er slik nå, men hva hvis det i fremtiden skulle vise seg at noen med egoistiske motiver fikk kontrollen over MI og hindret oss tilgang til de originale ord direkte fra Martinus. Skulle vi da bare stilltiende godta dette p.g.a. de to brev som Bertil Ekstrøm har skrevet på vegne av Martinus?

Nå er det slik at flere av oss har begynt å tvile på om rådet i MI virkelig representerer kjernen i Det Tredie Testamente, og i mange av de åpne brev som er skrevet til rådet, kommer det, etter min mening, fram mange gode argumenter for dette. Hvis dere i rådet mener at dere har en mye høyere forståelse av Martinus åndsvitenskap enn alle disse menneskene som har skrevet til dere, og de menneskene som dere stevner for retten, så skulle det vel ikke være noe problem for dere å gjøre et forsøk på å forklare oss hvor vi tar feil i denne hellige vitenskapen, og på den måten gi oss en sjanse til å korrigere oss inn, men jeg kan ikke se at dere har gjort noe forsøk på dette, hvorfor har dere ikke det? Jeg kan ikke tenke meg til at dere mener at vi bare stilltiende skal akseptere dere som åndelige autoriteter, og tro blindt på dere. Hele hensikten med Det Tredie Testamente er jo at vi mennesker skal begynne å forstå selv, og slutte å tro på autoriteter.

Mine kjære søstre og brødre i ånden, kan dere forstå mine tvil om deres handlemåte? Kan dere forstå at både jeg og andre trenger en logisk forklaring som er i tråd med Det Tredie Testamente før vi kan få tilliten tilbake til at dere driver Instituttet i tråd med kjernen i denne hellige vitenskapen?

Jeg sender dere alle mine kjærligste tanker, og ber om at både dere og vi andre blir ledet til de riktige handlinger i tiden som kommer.

Med kjærlig hilsen

John Karlsen