Ejnar Hjorths mail af 30. april 2013

Åbent brev.

Kære venner i Martinus Institut og i Rådet.

Willy Kuiper, Liesel Lind, Per Jan Neergaard, Trine Möller, Jacob Kølle Christensen, Peter Bendtsen, Solveig Langkilde og Ole Therkelsen.

Til orientering.

Det er kommet til mit kendskab, at der er indgivet en anmodning til civilretsstyrelsen om at foretage et tilsyn og særlig undersøgelse af fondsbestyrelsernes administration af Instituttets to fonde.

Det skulle bl.a. indeholder følgende påstande:

Der er en begrundet mistanke om, at fondens bestyrelsesmedlemmer har overtrådt både fondenes fundats og de danske love om almennyttige og skattebegunstigede fonde ved at misbruge fondsmidlerne.

Fondsmidlerne består hovedsagelig af testamentariske og andre gaver, som er givet med statslige tilskud i form af skattebegunstigelse. Gaverne er givet uden forbehold, men i forventning om at de især skulle tjene det formål at fremme kendskabet til Martinus' analyser.

Dette er i stor udstrækning ikke sket. Bestyrelsesmedlemmerne har i stedet for brugt pengene til at pleje mere private og personlige interesser.

Jeg skriver dette brev til overvejelse og for at I på forhånd er orienterede.

Kærlig hilsen.

Ejnar Hjorth.