Om at krænke ophavsretten

Hvordan forholder 4k+ sig til Bertils brev - signeret af Martinus - af 1979.11.06?

"Vi markerer dette så stærkt for at præjudikat ikke må kunne opstå ved fortolkning af at Instituttet stiltiende har givet sin tilladelse.

Først og fremmest er det udgivningsretten som må respekteres, og så er det hensynen til Instituttets beståen der skal tænkes på. Hvordan skulle dette kunne leve og fuldføre sit kontrollerende virke med oversættelser og tro gengivelse af symbolerne, hvis det blev afskåret fra de økonomiske forudsætninger hertil?"

http://www.martinus.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/raadet_informerer/breve_1979_fra_bertil_og_martinus.pdf


Lisbeth Worsøe-Schmidt - 21. februar 2019

Mit svar på Lisbeth Worsøe-Schmidts spørgsmål nås her.

21. februar 2019/Søren Ingemann Larsen