Martinus: “Tingene skal være billige, helst gratis”

I sin tale i anledning af sin 89-års fødselsdag - 1½ år før sin bortgang - takker Martinus de mange gavegivere for deres bidrag. Samtidig understreger Martinus, at disse midler foreløbig skal anvendes til om muligt at

“gøre tingene gratis og billigt, så at mange kan få let adgang til at komme ind i Guds skabelsesproces og blive bevidst i den.”

På den baggrund er det vanskeligt at se, hvad Martinus ville have imod, at der blev fremstillet eksakte kopier af de originale uændrede værker, som enhver kan erhverve i topkvalitet til kostpris.

Dette specielt eftersom Martinusinstituttet - i klar strid med alt hvad Martinus har udtalt - ikke selv giver adgang til disse uændrede originale udgaver.

Som bekendt giver MI kun adgang til ændrede og moderniserede udgaver, som - indtil firkløveret kom på banen - oven i købet var af ringe kvalitet og prissat betydelig højere end kostprisen.

Tydeligvis handler det ikke om for MI at “gøre tingene så billige som muligt, om muligt gratis”, således som Martinus i ovennævnte tale beder om skal være gældende. Det handler derimod om at få dækket nogle udgifter til aflønning af nogle medarbejdere, der bl.a. har brugt deres tid på at gøre det modsatte af, hvad Martinus har bedt dem om: nemlig at lave ændringer og rettelser i det værk, som Martinus bad dem om at “bevare uændret”, som det forelå ved hans bortgang.

Til overmål bruges gavegivernes penge nu endvidere til i form af dyre advokatregninger at søge at forhindre, at ovennævnte originale værk - i bogform og elektronisk - fortsat skal være tilgængeligt.

Martinus’ udtalelse viser tydeligt, at det aldrig har været Martinus’ mening, at vedligeholdelse af livstidsstillinger på MI skal gå forud for tilgængeliggørelsen af det ægte originale værk til bedst mulig kvalitet til billigst mulige pris.

Lyt selv til uddraget via linket her. Det er desværre i ringe lydkvalitet.

Se i øvrigt også følgende indlæg om det samme emne: 2018-07-09-litteraturen-billigst-muligt.html

Søren Ingemann Larsen - 14. januar 2014