Morten Julius' brev/mail af 21. april 2013

Martinus Institut
Att: Rådet ved Willy & Co.
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg
Korinth, 21. april 2013

Åbent brev - sendt som brev og mail.

I problemet ligger løsningen

Kære Willy & Co.,

Det gælder om at tænke i muligheder og se de rette perspektiver, når problemer opstår, som ofte senere viser sig at være ”hjælpere” til at nå et højere niveau. En krise set i bakspejlet fører altid til udvikling.

Efter at have læst både Kosmos og Den Ny Verdensimpuls kan jeg forstå, at der er nogle muligheder og løsninger, som venter på at blive ”udnyttet” til Sagens bedste. Vi kommer ikke videre ved at gøre, som vi gjorde i går – altså benytte gammel verden metoder og mentalitet.

Er krybben på Martinus Institut ved at være tom, eller er det frygten for, at der ikke er nok til alle, der er tankeklimaet i det opståede mudder?

Det er kedeligt, når der opstår tvister pga. noget med penge. Personligt har undertegnede arbejdet ihærdigt i 10 år for at udbrede et livsvigtigt budskab omkring det trådløse samfunds negative indflydelse på det menneskelige sind og hele organisme. Er tit blevet skudt i skoene, at det er for at profitere, selvom det har været en lang given, da Livet jo handler om at gi' det videre til sin næste på den ene eller anden måde. Mine to bøger er til gratis download, og der er uddelt 13.000 fysiske eksemplarer.

Hvordan vendes problemet til en positiv løsning?

Det er nu 32 år siden, Martinus forlod denne verden. Få mennesker over hele jorden kender fortsat til Martinus' arbejde til gavn for helheden.

Derfor bør fokus først og fremmest være at bruge ressourcer på at få oversat hele Det tredje Testamente til engelsk, tysk og andre sprog,hvormed det kan udbrede sig oprigtigt over hele jorden og dermed bane vejen for en sundere verden. Det sker ikke af sig selv. Vi skal gøre det.

Det virker derfor ulogisk at lægge sag an mod nogle ildsjæle i Danmark, der har fulgt deres hjertes samvittighed og formået at bringe Martinus' budskab og værk ud til et større ”publikum”. Det er prisværdigt i sig selv.

Det er smartere at vende det hele på hovedet og tænke nyt.

Allerede inden Martinus Institut var begyndt at udbrede værket via Internet foreslog undertegnede, at I skulle lægge alt op til gratis download ud fra gaveprincippet, hvormed både Det tredje Testamente dermed ville nå ud til mange flere mennesker. Dermed ville vibrationen i værket alene vibrere mere og mere. I samtlige bøger og værker kunne være en beskrivelse af gaveprincippet, og da ville en vis procentdel af mennesker automatisk af egen fri vilje donere/bidrage til Sagen.

Forestil Jer dette... Om I sætter alle heste ind for at få oversat hele værket min. til engelsk hurtigst muligt og giver det frit til hele menneskeheden samtidig med et måske foreslået bidragsbeløb ved download, da vil der komme et ”flow” af energi omkring hele Sagen. Om mennesker ønsker en fysisk flot indbundet bog, da kan de naturligvis købe en sådan og igen til en human pris og ikke som nu, hvor prisen alene kan afholde folk. Vi er midt i en brydningstid, hvor vi skal fra penge til hjertefokus. Vi skal skabe fra hjertet til gavn for helheden. Vi skal tjene hinanden oprigtigt.

Tænk hele verden som målgruppe – ikke blot lille Danmark.

Mht. den omtalte og lidet sympatiske stævningssag, er det jo at hælde penge og ressourcer direkte i et stort sort hul – ja, advokatfirmaer er sorte huller, der ingen værdi til mennesker og samfund skaber. Det handler om magt og penge – en kold mentalitet og udtryk for gammel verden.

Brug ressourcerne på oversættelse og udbred Sagen!

En stævningssag koster mange penge, og der vil intet positivt komme ud af det for Martinus Institut ud over en masse ”bad will”, hvormed færre vil testamentere til Sagen. Hvor er omtanken og den sunde fornuft?

Flere gange indenfor de sidste 10 år har undertegnede fået impulsen, at Martinus Institut og Sagen ikke drives på en måde, der er i 100% resonans med Martinus' foreskrifter og intentioner. Der har været en usund vibration – som om integriteten og kongruensen har været i dissonans.

Bruges ressourcerne på Martinus Institut optimalt, eller spildes der formeget energi, tid og penge på de forkerte ting? Det virker ikke logisk med de mange fastansatte og projektansatte personer tilknyttet Martinus Institut. Dette er naturligvis set i Lyset af eget arbejde, hvor mennesker over hele jorden nås, og hvor et kæmpe videoarbejde er lavet alene mand.

Hertil skal bemærkes, at undertegnede i flere år har henvist til Martinus Institut via det store videoarbejde. I 2001 blev domænet Martinus.info registreret for at forære det til Martinus Institut for at sikre muligheden.

Det er 32 år siden, Martinus forlod denne verden.

Tænk over alle de gavebreve og penge fra testamenter, der er gået til lønninger, m.m. gennem årene. Da værket endnu ikke er helt oversat til engelsk, kan det heller ikke udbrede sig over hele verden oprigtigt.

Martinus Institut kan IKKE overleve på bogsalg i lille Danmark, og derfor er det logisk, at man bør prioritere oversættelsespersonale højere end andre kompetencer i denne tid, hvormed at værket kan udbredes i hele verden og dermed ligeledes modtage kompensationer fra hele verden.

”Der er noget råddent i STATEN Danmark.” (Shakespeare)

Der er problemer alle vegne i det danske samfund alene af den grund, at mennesker tænker forkert. Når det drejer sig om penge, er der råddenskab overalt – forhåbentlig ikke i Martinus Institut?

Det virker ikke som om, at det er den højeste klarhed og logik, der ligger bag Rådets beslutning om en stævningssag. Hvad vil konsekvenserne heraf blive for Martinus Institut og hele Sagen? Det virker som en rigtig kedelig sag, der hurtigst muligt bør forsones på fredelig vis i kærlighed.

Vi er alle under pres qua de store omvæltninger og forandringer på mange planer i vor verden nu, og derfor må vi alle åbne vore hjerter mere og arbejde til gavn for helheden og hjælpe hinanden. Vi skal hele tiden hæ- ve os selv til højere moralsk niveau og selvransage os selv dybere.

Måske skal der en kraftig ”forårsrengøring” til på Instituttet?

Lad os alle trække i samme retning frem for at bekrige hinanden. Få oversat hele værket hurtigst muligt og lad Lyset (den nye verdensimpuls) udgå med fuld Kraft fra Danmark til hele verdenen. Hjertelig tak.

Kærlige vibrationer fra

Morten Julius :-)
Minister (= tjener på latin)
Ministeriet for Sandhed / The Human Project (info@bevolution.org)