Ejnar Hjorts mail af 16. marts 2013

Åben brev til:

Willem Johannes Kuijper
Liesel Lind
Per Jan Neergaard
Trine Möller
Jacob Kølle Christensen
Peter Bendtsen

Kære venner i Instituttets råd.

Her er endnu et aspekt i Jeres retsag.

Tror I virkelig, at en vunden retsag kan stoppe den aktivitet, som Den Nye Verdensimpuls' mange idealistiske kristne helt uegennyttigt udøver?

Selv om Romerriget, med de groveste midler, prøvede at undertrykke kristendommen og forfølge de kristne, så var det forgæves.

Der blev, i al hemmelighed, holdt møder i katakomberne, de hellige skrifter blev skrevet af og hemmeligt omdelt.

I kan ikke, selv med hjælp fra det verdslige retsmaskineri, stoppe udbredelsen af Martinus' ægte skrifter. – Selv om I vinder over "ophavsretskrænkerne", så vil der alligevel blive holdt studiemøder, hemmeligt, og skrifterne, som findes i alles computere, vil hemmeligt blive printet ud og givet videre.

Man må så “gå under jorden", men stoppe dem kan I ikke, tværtimod.

Forfølgelse giver øget sammenhold, og ekstra fremgang, som det skete for de kristne i Rom.

Kan I virkelig forestille jer Martinus i en situation, hvor han ville sige: "Hvis jeg skal forliges med jer, så skal I også give mig 650.000,00 kr. + renter." ?

Jeg håber, at I vil stoppe den retsag og finde en samarbejdsform, som I kan være bekendt.

De bedste ønsker for Jer fra,

Ejnar Hjorth