Ejnar og Else Hjorts mail af 13. juni 2013

Åbent brev til de nuværende rådsmedlemmer i Rådet for Martinus Institut.

Vi ser, at I nu har besluttet at handle imod Martinus ord om ikke at føre retssager.

Det vil sikkert få alvorlige konsekvenser for Jer.

Gaver til Martinus sag er givet betingelsesløst, derfor kræver det en ekstra høj moral at bruge dem rigtigt. Det er forkasteligt at misbruge pengegaverne.

Så længe Instituttet har et Råd, som ikke handler i overensstemmelse med Martinus' ønsker, vil Instituttet ikke kunne forvente støtte fra sagens venner. Bidrag, gaver og arv til Instituttet vil tørre ud.

I har selv forladt gaveprincippet. Jeres forretningsmetoder med merværdiafgift til staten (merværdi for mindre værdi) er, ligesom retssagerne, også i modstrid med analyserne.

Hvem har lyst til at give bidrag til retssager og til dyre sagførersalærer?

Vi kan oplyse jer om, at vi har slettet Martinus Institut som arving i vort testamente.

Vi har kendskab til, at flere andre af sagens venner har gjort, eller vil gøre, det samme.

Bidrag, gaver og arv vil gå til andre, som handler i overensstemmelse med analyserne og aktivt fremmer kendskabet til Martinus sag.

Vi ønsker, at det igen bliver sådan, at man med glæde kan støtte Martinus Institut. Men det kræver en anden og mere moden handlemåde hos rådsmedlemmmerne.

Det håber vi vil ske og sender en kærlig hilsen.

Ejnar og Else Hjorth