Martinusinstituttets Julebrev 2013

Den 6. december 2013 dumper årets Julebrev fra Martinusinstituttet ind i brevboksen, med vedlagt indbetalingskort med opfordring til økonomisk at støtte arbejdet på Martinusinstituttet.

Meningen med publikationen er, skulle man tro, at man med denne giver den potentielle bidragyder et indtryk af, hvad vedkommendes penge bl.a. må antages at gå til.

I Julebrevet leder man imidlertid forgæves efter en eneste bemærkning om den verserende ophavsretssag.

Forbløffende, må man sige, at denne ikke uvæsentlige post på det budget, gavegivernes penge skal bruges til at dække, slet ikke nævnes med et ord. Vi taler jo foreløbig om udgifter i million-klassen.

Mon Martinusinstituttet håber, at hvis man ikke taler så meget om det, så glemmer de potentielle gavegivere nok, at der kører en meget omkostningstung retssag? Måske er der nogen i blandt, der slet ikke er klar over det, men blot betaler hvert år.

/6. december 2013 - Søren Ingemann Larsen