Ejnar Hjorts mail af 4. april 2013

Åbne spørgsmål til formanden for Rådet for Martinus Institut:

Kære Willy.

Til indledning nogle citater fra Samarbejds-strukturen II.
Martinus: “Formand er kun et navn. Der må være én, som folk kan henvende sig til. Jeg synes ikke de skal henvende sig til fem mennesker“ – “Ansvaret må ligge på én person“

Da megen korresponance hidtil er gået til “RÅDET“, altså til fem mennesker, og RÅDETS besvarelser er meget upersonlige, som Martinus skriver “jeg synes ikke de skal henvende sig til fem mennesker“, så skriver jeg hermed til dig, formanden, Willem Johannes Kuijper.

Kære Willy.

Jeg håber, at du, som den ansvarlige person, vil svare personligt og offentligt på min og alle de andres henvendelser. De er jo faktisk rettede til dig, som er den personligt ansvarlige formand for rådet. “Ansvaret må ligge på én person“.

Hvad er dit personlige svar på følgende spørgsmål:

1) Du har besluttet at føre retssag i Martinus navn. Hvorfor ignorerer du, som ansvarlig formand, det Martinus har sagt, at I skal ikke føre retssager. – Det har flere brevskrivere spurgt dig om og citeret for dig, at Martinus mange gange fraråder det? Hvad er dit svar, Willy?

2) Hvorfor skal de anklagede betale ca. 700.000,- kr. for at I vil indgå forlig? Hvad er dit svar, Willy?

3) Hvis mange af sagens venner synes, at I handler forkert og konsekvensen bliver, at de ikke mere vil give gaver og arv eller købe jeres bøger og mange ikke mere tager på kursus i Klint. Kan du så, som den ansvarlige erkende, at det måske er forkert, hvad du gør? Hvad er dit svar, Willy?

Jeg vil bede dig: Stop retssagen! Er den sat i gang, så tilbagekald, annuller den!

Tør du det? Tør du stole på Gud, eller har du mere tillid til retsvæsenet.

Det skal jo ende godt! – Det ønsker du, og det ønsker alle, der har henvendt sig til dig.

Send et kærligt, forstående og tilgivende svar til alle som er bekymrende.

Kærlig hilsen og lykke til, – Ejnar.