Martinus Institut fører krig mod Martinus' vilje

Det var Martinus sidste beslutning, at give sit værk titlen ”Det Tredie Testamente”. Han fjernede enhver mulighed for at misforstå årtusindets største påstand ved at placere Kristussymbolet på forsiden.

Det fremgår ligeledes utvetydigt af Martinus’ sidste foredrag, og ord til sine medarbejdere, som da han på rådsmødet den 4/9 1979 forklarer: ”Jeg siger også i mit sidste foredrag, at mit værk er Det Tredie Testamente, det er Talsmanden den hellige ånd. Det er det. Og det føler jeg, at det skal siges, for ellers kan de lave det til hvad som helst. Men nu er det sagt.”

I dag er det 40 år siden. MI har endnu ikke tonet rent flag ved at følge i Martinus fodspor og fremstille værket som Martinus ønskede det. Man har titlen på værket og symbolet på forsiden, ja, men det ville også være svært andet da det var Martinus personligt, der kort før sin død, sørgede for den sag i et arrangement med Jarl Borgen, der skulle udgive bøgerne. At det alligevel stemmer, at MI fører krig mod Maritnus beslutning kan læseren let iagttage ved at klikke sig ind på MI’s danske hjemmeside martinus.dk . Når man klikker på den første menu ”Om Martinus” står der ikke i teksten som kommer frem i toppen hvad forfatterens værk hedder, og heller ikke når man klikker på ”Om værket”. Man forsøger at skjule verdenshistoriens største begivenhed som det er ens opgave at beskytte og fremføre.

Samtidigt, fører man aktivt (!) krig mod de mennesker som arbejder nonprofit for at informere verden om værket. Man fører krig mod dem, som gør det MI skulle gøre, men til dags dato ikke har gjort, det som skulle ske ifølge Martinus instruktioner til sit eget råd. I beskrivelsen af lovene for MI, i formålsparagraffen (§ 3 Formål) der ikke måtte ændres, står fremhævet som det næstvigtigeste at informere om værket: "udbrede kendskabet til Martinus værker" og ”medvirker til "udgivelse af oplysningsmateriale - på så mange sprog som muligt." Dette formål følger direkte efter det vigtigeste formål for MI, der er at ”Bevare Martinus samlede værket uændret, som de foreligger fra hans side”. Se her de originale love fra 1982.

Det er disse centrale formål MI i øjeblikket fører krig mod. Under dække af ”beskyttelse af copyright” har MI anmeldt og fået fjernet hjemmesider fra FB og andre steder, der gør det som Martinus ønskede: at informere om værket som det fremligger fra hans side. Man bekæmper fx initiativet bag hjemmesiden det-tredie-testamente.dk selvom den tydeligt overholder copyrighten overalt (se selv), og det er således en falsk påstand fra MI’s side. Hjemmesiden informerer uegennyttig om værket på 12 sprog. Hvorfor vil MI have monopol på anvendelse af symbolerne? Martinus selv ville ikke skabe monopol. Det burde være en selvfølge, eller som Martinus udtrykte det: ”Kristus ville aldrig lave monopol på sine analyser”. (Rådsmøde 16/12 1975).

I øjeblikket forsøger MI at gøre sig til et monopol. Ja, det er egentligt endnu værre. For man vil jo ikke selv fortælle, at Bibelen har fået en fortsættelse, samtidigt med at man fører direkte krig mod dem, der gør det. Denne krig finder sted under dække af ”copyright”. MI fører krig mod Martinus egne ønsker. Det er en realitet, at personerne bag hjemmesiden og alle brochurene, der på tredie-testamente.dk (information på 12 sprog pt), aldrig har fået en krone betalt ligesom Rolf Elvings bog sælger sin bog om Martinus sidste store beslutning under produktionsprisen. Bogen om Martinus afgørende beslutning, skrevet af Martinus nære medarbejder og ven i netop de år hvor værket skulle ud til verden, er ligeledes blevet aktivt bekæmpet fra MIs side. Oversættere af bog og hjemmeside, arbejder samtidig for MI med at oversætte bøgerne, og må derfor oversætte i det skjulte af fare for forfølgelse fra MI. Dette har naturligvis ikke forhindret disse idealister.

Om 10 dage løber en historisk retssag af stablen. MI fører retssag mod sine egne medarbejdere. Kernen i retssagen er en erstatningssag mod nogle personer, der har gjort det til deres opgave, at bevare Martinus værk uforandret. Uden deres arbejde, herunder en udgivelse af en uforandret udgave af værket, var MI fortsat med sine mange ændringer i det originale værk. Takket være deres arbejde er det blevet klart for alle sagens venner, at vi har ret til at kunne læse i Martinus eget værk og se hvad den kosmisk bevidste selv skrev udenom alle tolkninger. Også MI er begyndt at give adgang til orginalværket. Det er altså disse idealister MI har sat på anklagebænken, på trods af Martinus tydelige instruktioner om at helt afholde sig fra sådanne metoder fx udtrykt på rådsmødet kort tid inden sin død (9/9 1980): ”Det er jo også noget underligt noget, - at skulle føre retssager om åndelige ting. Vi skal jo gå foran med hvad der skal gøres.”

Men hvad var det så man skulle ”gå foran med”? Ja, det er jo den nye moral, sagens kerne som vi ser på forsiden af værket: Kristuskærligheden. Martinus: ”Vi er en moral, der begynder i verden, og denne moral er fri. Vi er frie mennesker. Vi kan gøre det, og vi kan lade være at gøre det.” (Rådsmøde den 27/8 1974). Dette er ikke forretning (Understreget på rådsmøder den 7/9 1976, den 12/9 1978 og igen 10/10 1978 mfl.) Sagen skulle således ikke beskyttes af forretningsprincipper og love (20/9 1977). Martinus: ”Det bliver helt uden love. Så bliver der ikke noget at overtræde”. (23/9 1975).

Det indebærer naturligvis ikke, at man ikke skulle påtale det som er blevet skørt. Martinus var naturligvis klar over, at der fortsat ville opstå et væld af fejlagtigheder, men det var op til det enkelte menneske, til dets moral og forhold til Gud. Martinus: ”… de kan bare fortsætte, for hvis de ikke holder tingene, så bliver de sat af, af forsynet…” (16/9 1980). Denne sag er ingen sekt eller organisation. Den består af bøgerne og den enkeltes forhold til Gud. Den som er i tvivl kan selv høre, eller læse, Martinus egen beskrivelse af hvor frit det skulle være, i sit sidste foredrag for 1200 mennesker i Falkoner Centret. Foredraget findes her. Nummer 5 i rækken.

Nu fører MI i stedet krig mod sine egne medarbejdere i stedet for at takke dem for deres gratis hjælp til Martinus sag. I en intern mailkorrespondance på MI, der er fremkommet takket være Ingrid Holcks utrættelige kamp for aktindsigt, fremgår at man samtidig godkender og udbetaler løn (!) til produktionen af en film om Martinus værk, der slet ikke omtaler værkets kerne, Kristusmissionen (møde den 11 maj 2019). Tænk hvis man havde gjort en film af denne tekniske kvalitet om Det Tredie Testamente? Samtidig har man fået youtube til at fjerne undertegnedes film om Det Tredie Testamente. Det fremgår af aktindsigten hvorledes et rådsmedlem i samarbejde med et advokatfirma har foranlediget Facebooks og Googles "take-down-notice". MI anvender sålededes de frivillige gavebidrag til fejlinformation samtidig med at man forhindrer udbredelsen af Martinus værk Det Tredie Testamente under det navn, og i den sammenhæng som martinus utvetydigt placerede det: opfyldelsen af Kristi profeti om Talsmanden den hellige ånd.

Man kan forstå, at folk for 50 år siden ikke helt havde forstået dette. Martinus var nemlig selv med til at holde titel og sammanhæng tilbage indtil han havde gjort værket færdigt. Det udtalte han selv på et rådsmøde: ”Jeg har været med til at holde det tilbage, fordi jeg følte, at Det Tredie Testamente skal komme først.” (7/9 1976). Dermed var alle informerede.

Med offentliggørelsen af værkets titel, tog Martinus bladet fra munden. På et foredrag den 24 juni 1979 siger han: ".. det som Livets Bog eller Det Tredie Testamente har at gøre, det er jo det man har kaldt Kristi genkomst", og kort efter, på sin 89 års fødselsdag, fortæller Martinus de 500 tilhørere på Hotel Sheraton: ”Denne tid er kommet, og nu har jeg myndighed til at sige, at Det Tredie Testamente er Talsmanden den hellige ånd”. Hvis nogen skulle være i tvivl understreger Martinus det endnu mere i sit sidste foredrag frem for 1200 i Falkoner Centret i 1980: ”Det jeg fortæller er det Talsmanden den hellige ånd fortæller.” … ”Menneskene får om kort tid adgang til det, når Livets bog for første gang kommer ud på et offentligt forlag under titlen Det Tredie Testamente.” Læs i slutningen af oversigten her.

Hvorlænge skal MI fortsætte denne krig mod Martinus? På et bestyrelsesmøde den 11 maj 2019 vedtager bestyrelsen, at betale for at forsikre sig selv mod konsekvenserne af sine fejlagtige beslutninger. Man kan ikke beskytte sig mod karmaloven på denne måde. Man kan heller ikke forhindre udbredelsen af kristusmissionen ved at anvende mio. af kr på advokater, således som det finder sted i den retssag, der løber af stablen om 10 dage.

På forsiden af sit værk viser Martinus det eneste, der kan beskytte verden. Vi ser den tanke, som sejrrigt vil overvinde enhver selviskhed, ethvert hævnbegær, ethvert hovmod, ethvert profitjag og ethvert forsøg på monopolisering. Vi ser på symbolet hvorledes Kristus spreder skyerne. Martinus: ”Det, der bliver en verdensorganisation, er jo tankerne.”

/Søren Jensen - 1. maj 2021