Er åndsvidenskaben, skrevet af Martinus, en religion?
Er teksterne han har skrevet hellige tekster?
Hvad er årsagen til at MI ændrer og dermed forfalsker teksterne?
Set i lyset af MI-folkenes udtalelser i byretten.

Kurt Christiansens kommentarer kan downloades nedenfor.

Kurts kommentarer af 26. december 2014