Ejnar Hjorts mail af 4. april 2013

Åbent brev til hvert enkelt medlem af rådet for Martinus Institut.

Kære Liesel Lind, Per Jan Neergaard, Trine Möller, Jacob Kølle Christensen og Peter Bendtsen.

Jeg har sendt et personligt brev til rådsformanden, Willy, som du sikkert ved.

Da du er et ansvarligt medlem af rådet, skriver jeg nu personligt til dig, og håber du vil svare lige så personligt.

At sidde i rådet for Martinus Åndsvidenskabelige Institut er en ansvarsfuldt post at have. Du repræsenterer den nye verdensmoral, som hører det kommende verdensrige til.

Du må gøre op med dig selv, om det er korrekt, hvad du vedtager og sætter i gang, f.eks. dette at føre retssager. Det er at handle imod det, som Martinus har bestemt. Vil du det?

Er du overbevist om, at det er kærligt, at afvise en bøn om samarbejde og kræve ca. 700.000,- kr. for at indgå et forlig? Vil du handle sådan?

Hvis du uretmæssigt bruger af pengegaverne/fondsmidlerne til f.eks. at føre retssager, så kan du risikere at blive gjort personlig ansvarlig og evt. selv komme til at betale sagsomkostninger plus bøde. Vil du misbruge de pengegaver, som er givet til Martinus?

Jeg håber, at du efter grundige overvejelser vil hjælpe Rådet til at træffe den rigtige beslutning i overensstemmelse med Martinus’ ønsker og ånd.

Lad det ende godt. Vi ved, at det vil det også til sidst. –
Men lad det slutte uden sorg og græmmelse. – Det skal være til glæde og velsignelse for alle.

Med en kærlig hilsen til dig og alle andre medlemmer af Rådet for Martinus Åndsvidenskabelige Institut.