Jens K.N. Petersens mail af 16. marts 2013

Martinus Instituttet
att.: Rådet
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg C


Dragør, den 16. marts 2013


Kære Rådet for Martinus Instituttet.

Det er med stor beklagelse at jeg ser at De vil anlægge sag imod diverse personer på baggrund af en påstået krænkelse af en ophavsret De hævder at have til alt, hvad der findes af materiale fra Martinus’ hånd.

Jeg kan se at de såkaldte ’piratkopier’ er faksimiler af de oprindelige tekster fra Martinus’ hånd. Altså i fuldstændig overensstemmelse med Martinus’ ønsker og besked til eftertiden om at der IKKE måtte rettes så meget som et komma i hans værker. Martinus sagde også at hans værk Livets Bog, senere omdøbt til Det Tredie Testamente skulle arves af jordens befolkning uden at nogen skulle profitere derpå. Husk på at Martinus sagde at ’Sagen’ skulle hvile på gaveprincippet!

Salget af de såkaldte ’piratkopier’ sker til ren kostpris, læs: der fremkommer ingen profit! Da det således er muligt at erhverve Martinus’ værk til en overkommelig pris vil der selvfølgelig være mange flere mennesker der har råd til at købe værket. Alle der læser værket kan videreformidle indholdet til andre interesserede så det virker som ringe i vandet. Igen efter Martinus’ ønske.

Jeg ved at alle de ’truede’ personer er uselviske, ulønnede, dybt engagerede og gør et fantastisk arbejde for sagen. Ildsjæle er ikke en for stærk betegnelse.

Hvis jeg skulle købe de 7 bind af Dem, ville jeg for det første nok ikke have råd, jeg ville sikkert heller ikke få ’den ægte vare’ da jeg også ved at teksten er blevet ’rettet til’, stik imod Martinus’ klare besked om at der IKKE måtte rettes i hans værk. (Tænk lige den tanke til ende at ’velmenende’ personer bliver ved med at rette i teksterne i kommende udgaver af Det Tredie Testamente, så vil Martinus’ værk komme at indeholde lige så mange vildledninger og misforståelser som vi allerede ser i vores Bibel, hvor bl.a. tanken om reinkarnation blev fjernet for længe siden, - det vil da være katastrofalt ikke sandt?)

Hvis jeg ikke kan købe de originale værker hos Rådet i Martinus Instituttet, hvor skal jeg da henvende mig?

Martinus er jo blandt os ’i ånden’ og jeg tror ikke at han billiger at hans værk nu trues med ikke at komme ud til så mange mennesker som muligt, jeg tror bestemt heller ikke han billiger at nogen har rettet i hans værk, allersidst tror jeg at han bliver ked af at udbredelsen af hans værk bliver forsinket, for ikke at sige saboteret.

Jeg håber ikke at det hele drejer sig om penge? Husk på at Martinus selv siger at vi skal miste pengene i den nye verdensorden.

Jeg beder Dem mindeligt til at droppe anklagerne mod de personer/selskaber/foreninger som De agter at sagsøge, det vil være en næstekærlig handling.

Det ville være dejligt at få en kommentar fra Dem, så jeg kan blive lidt klogere, gerne til min e-mail, det sker uden omkostning for Dem.


Med venlig hilsen

Jens K. N. Petersen
Raagaards Allé 26, DK – 2791 Dragør
Tlf.. 30340713 / e-mail: jens.petersen151@get2net.dk

PS: Uddrag af dette brev vil blive forsøgt lagt ud på Facebook