Ina Schultz' mail af 10. april 2013

København, den 10. april 2013


Kære Råd!

I middelalderen brændte man hekse på bålet. Det var lovliggjort efter love vedtaget af datidens mennesker.

I Tyskland tilintetgjorde man mennesker og brændte bøger i 1930erne og 1940erne.. Det var lovliggjort af den daværende hersker.

I mellemøsten har man for nylig afbrændt Dannebrog – et kristent symbol, og der er også gjort forsøg på at ihjelslå personer, der kæmper for ytringsfriheden. Det var civil ulydighed tilskyndet af myndigherne.

Og nu er vi kommet til Danmark, hvor Rådet - som nok har ret efter vedtagne juridiske menneskelige regler – overvejer handlinger, der som yderste konsekvens ved medføre, at dele af det 3. testamente, Martinus originale livsværk, vil blive brændt i en forbrændingsovn. Samtidig vil det ramme idealistiske mennesker økonomisk.

Hvordan kan I nænne det? Hvordan kan en retssag gavne ”sagen”? Jesus og Martinus, vores 2 store verdensgenløsere, mente begge, at man skulle vende den anden kind til, hvis man følte sig angrebet.

Jo, vi er jo stadig dyremennesker og der er langt til, vi når at blive rigtige mennesker. Studiet af det 3. testamente skulle kunne hjælpe os på vejen.

Så jeg beder jer så inderligt, jeg kan. Opgiv at spilde kræfter og penge på en retssag. Stift ikke mere ufred i verden. Forsøg i stedet med kærlighed og forsøg at handle efter Jesus og Martinus tankegang. Så der kan blive fremgang for sagen både på Instituttet og for de grupper, der idealistisk arbejder for det samme.

Hvis i fortsætter af krigssporet, ser jeg mig med beklagelse nødsaget til at slette jer af mit testamente, da jeg ikke ønsker, at min efterladte formue anvendes til en retssag.


Med ønsket om alt godt for sagen.


Ina Schultz
Bredagervej 21 3. th.
2770 Kastrup