John Gislesens mail af 20. marts 2013

Til Martinus Instituttet og rådet i særdeleshed

For efterhånden mange år siden faldt jeg over en lille annonce i Jyllandsposten, meget pudsig har jeg ikke set annoncer i det medie siden, men heldigt for mig og heldigt, at min mor på et tidspunkt havde omtalt Martinus positivt, uden at hun i øvrigt havde sat sig ind i hans verdensbillede.

Efter kort tids læsning, stod det mig lysende klart, at her var der tale om noget ganske særligt. Min interesse var vagt, og min hunger var som en tør svamp efter vand, krydret med en skepsis for en skjult dagsorden eller noget sekterisk gemt under overfladen.

Jeg startede fra en ende med livets bog og derefter alle småbøgerne, samt hvad jeg ellers kunne finde, først derefter var jeg tryg, og kunne med sindsro fortælle søgende på min vej om Martinus og hans helt enestående budskab til menneskeheden uden at lede nogen på afveje. Min tilgang til livet var ændret for bestandig.

Kære rådsmedlemmer, et meget stort ansvar hviler på jer i forbindelse med at videreføre arven efter Martinus, både hvad angår de daglige aktiviteter og udbredelsen af hans budskab efter de retningslinjer og i den ånd, som Martinus har lagt op til.

Jeg tvivler ikke på jeres intentioner, om at gøre dette arbejde efter bedste evner, men alle der har prøvet at varetage et lederansvar, må erkende, at der begås fejl, som kræver korrektion for ikke at bringe projektet i fare. Og her er vi så inde ved kernen i min henvendelse til jer.

Martinus Instituttet og dets handlinger skal efter min opfattelse agere som modellen til efterfølgelse, være i tråd med værket og være foran den generelle samfundsudvikling, hvad angår moral og etik i al sin gøren og laden. Hertil selvfølgelig efterleve de retningslinjer, Martinus har udstukket for Instituttets virke.

Og her kære venner bør I korrigere kursen, lytte til jeres inderste og mærke efter, ville Martinus gøre det, vi på nuværende har gang i?
Selvfølgelig ville han ikke det, han ville glædes. Men i kampens hede og iveren efter at forsvare egne ideer og tanker, kan vi let glemme, at vi trods alt ikke er så langt fremme i udvikling, som vi indimellem selv tror, derfor skal vi ikke være for stolte til at ændre kursen, hvis vognen er kommet i slinger, selv om medicinen ikke er rar.

Storheden i værket kræver en ydmyg tilgang både i forståelse og formidling.

Martinus udtaler, at bien nok skal komme til blomsten. I en periode var det min opfattelse at blomsten var lig med Instituttet, nu ser jeg det imidlertid som mange blomster, hvorfra der kan trækkes livgivende nektar, helt i tråd med Martinus ønsker om udbredelse.

Og hvad er det så for en nektar seriøst søgende mennesker ønsker og søger, selvfølgelig den ægte vare uden rettelser af nogen art, fordi det er her man kan få direkte kontakt til den verdensgenløser som skabte dette enestående værk til menneskeheden. At der kan forekomme retskrivningsmæssige og grammatiske fejl i materialet, har ingen væsentlig betydning, det er INDHOLDET, der er det altafgørende. Ydmyghed over for Martinus og hans storslåede livsværk er en udfordring, som alle bør have for øje, uanset om tilgangen er en akademisk baggrund eller som jeg syv år i den stråtækte eller noget helt andet, men i særdeleshed alle rådsmedlemmer.

Rettelser i forhold til ændringer i retskrivning, er der ikke noget i vejen med, hvis det tydeligt fremgår, at det materiale man køber eller sidder med i hånden er en rettet udgave, og at originalmaterialet fra Martinus hånd eksisterer og kan købes, hvis det måtte være ønsket.

Originalmaterialet, derimod bør altid være i fokus, og der hvor tyngden ligger, så dette materiale er let tilgængeligt for alle, der seriøst vil forske i Martinus livsværk, og her har vi årsagen til problemet omkring ophavsret. Instituttet har ikke i de sidste 10 år markedsført eller oplyst om dette helt unikke materiale, eller hvad værre er, kunnet levere originalmateriale til de interesserede, der måtte efterspørge dette.

At der er andre, der derfor har taget denne opgave på sig helt uegennyttigt, bør Instituttet kun være taknemmelig over og anerkende værdien af og ikke fremture med trusler, og det der er værre.

Ydmyghed og respekt over for et værk, som ingen af os har haft den ringeste mulighed for at frembringe, er stærkt påkrævet. Næstekærligheden og fornuften må tage over, så ingen bringes i uføre via retssag eller andre krav. Det er uværdigt og stærkt skadeligt for sagens forsatte udbredelse, hvis Instituttet mod Martinus udtalte påtale om, at der ikke måtte føres retssager, ikke overholdes.

Med håb om eftertanke, besindelse og samarbejde om det egentlige.

De bedste hilsner

John Gislesen
Strandkrogen 15
7451 Sunds

Sunds, den 20. marts 2013