2 eksempler på halve sætninger, der er faldet ud
i Livets Bog 4

I Martinusinstituttets nyudgivelser af Livets Bog fra 2004 kan det konstateres, at der er mindst to tilfælde, hvor der er faldet halve sætninger ud. De to tilfælde fremgår her.

Vi får ellers gang på gang af Martinusinstituttet at vide, at en af hovedgrundene til, at Livets Bog skal udgives i nye udgaver, er, at de tidligere udgaver er fyldt med fejl. Men som de fleste ved, er de "fejl", der er tale om i de oprindelige udgaver, i langt de fleste tilfælde "småfejl" som slet ikke forstyrrer læsningen. Der er tale om småfejl i forbindelse med trykningen, så fx "kosmisk bevidsthed" er blevet til "komisk bevidsthed".

Sådanne fejl er i 2004-udgaven rettet, men som vi kan se, er der i denne proces opstået endnu værre fejl, idet der i mindst to tilfælde er faldet halve sætninger ud, hvilket i allerhøjeste grad forstyrrer læsningen.

Disse graverende fejl er mig bekendt ikke på nogen måde meldt ud af Martinusinstituttet, så de uheldige ejere af disse udgaver sidder og studerer Martinus' værk efter udgaver, som har fejl, som Martinusinstituttet udmærket er bekendt med, men som ikke bliver meldt ud.

Der er al mulig grund til at formode, at disse to fejl ikke er enlige svaler, så det vil naturligvis være rart for de uheldige købere af disse nye udgaver, hvis Martinusinstituttet meldte disse fejl ud. At MI ikke allerede har gjort det, som noget helt naturligt, kan undre. Er det mon fordi, man har det svært med at indrømme, at så graverende fejl har indsneget sig i de nye udgaver, som ellers skulle være fejlfri? - Under alle omstændigheder er det da katastrofalt pinligt, at de nye udgaver er mere fejlbehæftede end dem, de afløser under henvisning til, at de eksisterende er fejlbehæftede.

Og i den forbindelse er det værd at bemærke, at hvis man skal forvisse sig om disse fejls eksistens, er man nødt til at have adgang til førsteudgaverne og manuskriptet til Livets Bog. Og det er præcis den adgang, Martinusinstituttet har nægtet at give og som MI nu retsforfølger det såkaldte firkløver for at tilvejebringe. Dette gør MI for penge, som MI har modtaget af de samme gavegivere, som skal bruge denne adgang for at checke disse fejl.

Søren Ingemann Larsen /15. april 2015