Åbent brev fra Henrik S HOLCK til Rådet for Martinus Institut

Fra: Henrik Holck (solbjergforlag@hotmail.com)
Sendt: 11. august 2019 20:25:25
Til: info@martinus.dk
Emne: Løgn latin og blasfemi mod Martinus

Vi kan ikke ha et institut der lyver og fordrejer Martinus ord ide og værker
Hans institut kan ikke være en erhvervsdrivende fond
Det er antiMartinus.
Hans institut kan ikke føre livsødelæggende retssager mod Martinus virkelig tro ægte disciple
Hans institut kan ikke udgive bøger med rettelser og omskrivninger og stykoverskrifter osv der ikke er skabt af Martinus
Således er det Jer der står for Forfalskning af Martinus.
Og I driver blasfemi mod Helligånden.
Det er alvor. Og i må vide at instituttets dage derfor er talte.
Det kan ikke blive ved med jer inkompetente modarbejdere af ånden i Det Tredie Testamente
I har tabt stort på forhånd
Uanset hvor mange lig i vil få på samvittigheden ved at føre retssager mod sagesløse pionerer i Martinus sagen som i derefter har gjort til Martyrer.
Legen er slut venner. FORSYNET vil ikke tillade det længere.
            I kan stoppe jeres aflønninger og direktør og hierarki og høje priser på jeres ledeløse gennemmanipulerede Martinus paperbackbøger.
            Jeres gavebeløb vil tørre ud. Og jeres testamentariske gaver vil stoppes
     Sam Zinglersen er skuffet dybt over jer. Og Martinus har sorg over Jer.
Den ballade han forudså når han var borte er brudt ud i fuld lue nu.
     Og dem i hetzer imod er hans sags kæreste venner og tro væbnere.
            Husk at det ikke er Anders And I har med at gøre Men det Helligste og største som Menneskeheden og Jorden endnu har set og hørt Den Helligånd.
            Besind jer kære venner.
            Lad ikke dette blive til en Forbrydelse mod verdensgenløseren
Der Aldrig vil kunne Tilgives
            At Forbryde sig mod Martinus ønske og vilje Er at Forbryde sig mod selve verdenslogikken og Livets evige Love.
            I Jesus navn Også ham går i imod.

            Med venlig hilsen
Henrik S HOLCK
Digter og Forfatter
Allegade 15
2000 Frederiksberg