Preben Valdemar Baggers brev af 12. april 2013

Til Martinus Institut, Rådet

Ringsted d. 12. april 2013


Kære rådsmedlemmer

Det har været en stor og meget ubehagelig overraskelse for mig at høre om jeres retslige, juridiske og økonomiske felttog mod nogle personer, der – så vidt jeg er orienteret – uden egen vinding og uden at ændre et eneste ord i Martinus’ bøger, gør et stort og uegennyttigt arbejde for ’Sagen’. Oven i købet er de i overensstemmelse med forskellige udtalelser af Martinus, som Rådet åbenbart ikke anser for så vigtige.

Jeg finder felttoget i strid med den moral og verdensorden, som Martinus introducerede, og som Martinus Institut skulle være model for.

Jeg kan ikke være en del af dette felttog, og jeg indstiller derfor min økonomiske støtte til Martinus Institut. Hvis felttoget fastholdes, og i så fald må ses som en del af MIs reaktionsmønster, må jeg også ændre mit testamente.

Må Rådet få visdom til at finde en lykkelig udgang!

Med venlig hilsen

Preben Valdemar Bagger
Byskovvej 42
4100 Ringsted