Göran Almqvists mail af 29. marts 2013

Till hela rådet för Martinus institut. Köpenhamn.

Den 29 mars 2013.

Med bestörtning erfar jag att ni ämnar lagföra ett antal eldsjälar, som oegennyttigt lagt ner kolossalt mycket arbete och även privata medel, för att föra ut Tredje Testamentet till den stora allmänheten. Men i stället för att hjälpa dessa idealistiska representanter för TT har ni gjort allt för att stjälpa dem!

Era motiv genomsyras av makt, kontroll och pengar. Det sistnämnda är uppenbart, enär era anspråk redan är i miljonklassen och man vet inte hur det ev slutar. En viss förståelse för ert handlande skulle förmodligen ske, om ni endast stipulerat ett symboliskt värde på t ex någon krona.
Martinus har vid rådsmöten ett par gånger sagt att den "juridiska" vägen inte skall trädas vid konflikter. Då undrar man också, varför denna angelägna fråga ej är medtagen i Samarbetsstrukturen? Jag är benägen tro att denna skrift är komponerad så den passar rådets syften.

Men meningen är kanske att alla misstag skall göras nu, så man i framtiden kan blicka bakåt och då konstatera, hur man ej skall lösa konflikter. Sens moral, att försöka agera i Martinus anda och inte "kejsarens".

Med vänliga hälsningar

Göran Almqvist