Ændring fra ‘Lerfod’ til ‘levefod’

Den hollandske oversætter - Gerard Oude Groen - gjorde mig for nylig opmærksom på en divergens i artiklen/småbogen Den længst levende Afgud.

I den oprindelige Kosmosartikel fra 1938 og den første småbogsudgave fra 1943 står ‘Lerfod’, men i småbogsudgaven fra 1969 (og måske senere genudgivelser ??) og i instituttets online-udgave står ‘levefod’.

Med mindre det kan dokumenteres, at Martinus faktisk ønskede denne ændring i 1969, ligner det meget, at ændringen 'Lerfod' til 'levefod' skyldes en fejl opstået i forbindelse med udarbejdelsen af 1969-udgaven. Jeg kan i hvert fald ikke se, hvorfor ‘Lerfod’ burde ændres til ‘levefod’.

For mig at se viser dette, at mange genudgivelser - med de uundgåelige fejl opstået i forbindelse hermed - er gennemført uden Martinus’ medvirken.

Vi ser, at instituttet for tiden bruger mange ressourcer på fortsat at lave genudgivelser af Martinus’ litteratur, og dette gør instituttet ved - i strid med Martinus’ klokkeklare udtalelser - helt at ny-layoute teksterne og modernisere ordenes stavemåder, med de fejl, der uundgåeligt opstår i den forbindelse.

I mine øjne ville kræfterne være bedre anvendt, hvis man i stedet udgav fotografiske udgaver af de oprindelige udgaver, som man med sikkerhed ved er i overensstemmelse med Martinus’ ønsker. Herved kunne der frigøres kræfter til nøje at checke de mellemliggende udgaver fra Martinus’ tid for eventuelle fejl og divergenser, således som vi ser det i dette tilfælde i en udgave fra 1969. Vi ser, at fejlen opstået i udgaven fra 1969 bevidstløst er blevet videreført til instituttets aktuelle online-udgave fra 2020.

Den klare instruks fra instituttet til oversætterne er, at de forpligtes til at oversætte fra de seneste udgaver, så hvis den hollandske oversætter Gerard blindt havde respekteret dette, ville denne fejl måske ikke have været opdaget. Tak til en vågen oversætter.

Nedenfor ses kopier af de ovennævnte udgaver:

Kosmosartikel 1938:


Småbog 1943:


Småbog 1969


Instituttets on-lineudgave februar feb2020
/Søren Ingemann Larsen - 12. februar 2020