Åbent brev fra Jes Arbov

Nedenstående er af Jes Arbov sendt til rådet for Martinus Institut og endvidere rundsendt til en stor mængde Martinusinteresserede.

Jes har givet mig lov til at lægge det ud her.Tirsdag den 15. dec. 2020 kl. 17.20

Kære rådsmedlemmer

Den 23. november blev der på martinus.dk publiceret en nyhed, hvoraf det fremgik, at Jacob Kølle Christensen (JKC) var udtrådt som medlem af rådet for Martinus Institut. Samtidig var JKC fjernet fra listen med rådsmedlemmer på hjemmesiden, og Micael Söderberg var ikke længere suppleant, men stemmeberettiget rådsmedlem.

Nogle dage senere blev nyheden - til stor undren for mange - uden kommentar eller forklaring fjernet fra hjemmesiden, og JKC’s navn, foto og biografi var genindsat på listen med rådsmedlemmer ligesom Micael Söderberg igen var blevet suppleant.

Som udenforstående må man på baggrund af nyhedsstrømmen således få den klare opfattelse, at JKC er genindtrådt i rådet efter at have været udtrådt.

Forløbet virker umiddelbart besynderligt, og der er stadig ingen hjælp at hente på martinus.dk, for hændelsen er ikke blevet fulgt op af en uddybende kommentar eller redegørelse, der forklarer det passerede.

Jeg vil derfor derfor spørge om to ting. For det første i hvor mange dage - helt nøjagtigt - JKC var udtrådt af rådet, og for det andet med hvilken hjemmel JKC er genindtrådt i rådet.

I den forbindelse vil jeg samtidig gerne henlede opmærksomheden på "Vedtægter for Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut" (2017), hvor det af §6, stk. 2. fremgår:

"Ved medlemsafgang supplerer bestyrelsen sig selv. Nye bestyrelsesmedlemmer indgår for en periode af højst syv år og genindtræden kan ikke finde sted."

Da rådets sammensætning og dets praksis i forhold til vedtægterne har almen interesse, har jeg valgt at sende denne mail som et "åbent brev".

Med venlig hilsen
Jes Arbov

Her ses nyhedsopslaget på martinus.dk, som efterfølgende uden nærmere forklaring blev slettet: