"Udnyttelse af juridiske Spidsfindigheder"

Martinus beskriver i artikelserien “Logik” (Kosmos sep. 1935 - dec. 1937) den kategori af mennesker, hvis udviklede intelligens har stødt dem væk fra den nedarvede dogmatiske kristendom, men hvis primitive følelse og manglende empati endnu ikke har ladet dem opdage nødvendigheden af åndsvidenskaben eller “Analyserne af de mentale Felter ved selve Livet, igennem hvilke dets største Love afsløres.

Martinus nævner som eksempel fristelsen til at opnå en materiel fordel ved at udnytte juridiske spidsfindigheder.

Til samme Kategori hører ogsaa mange andre almindelige Forretningsfolk eller Handlende. Hvor mange tror man ikke, der her i Form af ublu Avance røver og plyndrer fra deres Medborgere, hvor de uden altfor stor Risiko kan komme af Sted dermed, eller hvor der er Huller i det juridiske Lovsystem. Og er det ikke netop disse Specialister i Jura, man maa søge for at faa deres Assistance til Hjælp for eventuelle juridiske Spidsfindigheders Udnyttelse for et Ønskes Opfyldelse, ligegyldigt hvad enten dette nu gaar i Retning af Beskyttelse af en selv, eller i Retning af ens eget Angreb paa andre? -

Hvis Følelseslivet var vokset eller udviklet helt frem til Ærlighedsstadiet hos alle Samfundets Medlemmer, saa behøvede det juridiske Lovsystem ikke at være af en saa indviklet Karakter, at det kun kan udnyttes eller betjenes af særlige Specialister, hvis Assistance almindelige Samfundsborgere altsaa nødvendigvis maa søge, hvis de vil opnaa en nogenlunde taalelig Garanti for af samme Lovsystem, ikke at blive udnyttet, men beskyttet. -

Enhver kan efter evne og smag lægge 2 og 2 sammen. Som impliceret i retssagen kan jeg ikke undgå at tænke på, at ovenstående fint illustrerer, hvordan det gik til, at rådet lod sig friste til, via juridiske spidsfindigheder, at slippe uden om deres forpligtelse til at udgive Det Tredie Testamente i uforandret stand og dermed følelsesløst inkassere 2.000.000 danske kroner fra dem, som forsøgte at opfylde den forpligtelse, rådet ikke selv ønskede og stadig ikke ønsker at opfylde.


/Søren Ingemann Larsen - 23. november 2023