Retningslinjer for udgivelse af Martinus' værk.

Margit Kjeldsen har udarbejdet en rapport om retningslinjer for udgivelse af Martinus' værk, og den kan hentes her

Margits introduktion til rapporten følger her:

Retningslinjer for udgivelse.

Allerførst vil jeg gerne gøre opmærksom på muligheden af at donere til den igangværende retssag, f.eks. som et fast beløb hver måned. Et lille bidrag er en lille bæk, hvor mange bække små gør en stor å.

Hovedpointer i skriftet:

§ ´er over for smagsdomme over værket.

- MI´ s love af 1982 § 3, stk. 1 samt ophavsretsloven § 3, stk.1-3 og § 75 over for Rådets og MI´s retningslinjer, hvor værket skal leve op til nutidens krav.

Smagsdomme pga. af en lavpsykisk kultur.

- Vi er jordmennesker og kosmiske bevidstløse væsener, der endnu ikke har adgang i os selv til vores egen overbevidsthed. Uden adgang til ens overbevidsthed, vil ens bevidsthed udelukkende være begrænset i underbevidstheden som lavpsykisk. Det lavpsykiske er ikke lig med underbevidstheden. Det højpsykiske findes i høj grad i underbevidstheden, når underbevidstheden er et udtryk fra overbevidstheden eller Ophavet. Dette er faktisk normen eller reglen i underbevidstheden (X3), nemlig at være et væsen som én af Guddommens primære bevidsthed, hvor væsenet har adgang til og ståsted i ens Ophav. Alkærlighed er her automatisk C. viden. Alkærlighed er universets grundtone.

Adgangen til det højpsykiske i detaljeret form har vi på vores klode pt. kun i form af værket Det Tredie Testamente. Den jordmenneskelige kultur: ”Sagen”, har haft adgang til information OM værket, f.eks. i redaktionen af Kosmos, men aldrig adgang til tilblivelsen af værket. Dette var udelukkende Martinus´ område, hvilket også fremgår af tidligere love for MI fra 1956 og 1966, som til sidst er blevet videreført til love af 1982, §3, stk.1. Den lavpsykiske kultur i information om værket er blevet videreført i Rådet og MI ved overdragelsen af ophavsretten til udgivelsen af værket ud fra ens egen kultur fremfor en forståelse af stifters vilje med sit værk. Værket er højpsykisk i sin form udgivet som færdig C. viden.

Værkets højpsykiske status ifølge Martinus.

- Værket er ikke blot en detaljeret beskrivelse af et kosmisk verdensbillede, dette kalder jeg for ”Martinus kosmologi,” hvor intelligensgrundenergien er den dominerende i modtagelsen af værket. Hovedværket Livets Bog, og til sidst hele det samlede værk med fællestitlen Det Tredie Testamente, Tredie med i, er fra dag et (LB I 1932) sat i forbindelse med den ny kosmiske verdensimpuls. Den ny verdensimpuls er en fortsættelse og videreførelse af en ældre impuls til hjælp for ar skabe fremdrift for bevidsthedsmæssig udvikling på vores klode. Det Tredie Testamente er Talsmanden, den Helligånd. Værket er ”verdensgenløseren” i sin højpsykiske form eller manifestation under den ny verdensimpuls. Værket er i sin form A. viden for os jordmennesker, hvor vi for første gang bliver præsenteret for nogle evige sandheder i sammenhængende tankerækker og i detaljeret form. Til efterlevelse eller praksis; B. viden.

Skriftet ”retningslinjer for udgivelse” har følgende punkter:

Optakt. Begrebet form

      1. kapitel. Betydninger af at bevare og ændre i formålsparagraffen og hos Rådet.
      2. kapitel. Inspirationer til forståelsen af værket hos hhv. Martinus og Rådet. Monopolisering
      3. kapitel. Gavebrev og ophavsretsloven
      4. kapitel. Standardværk, kildemanuskript og oprindelig tekst
      5. kapitel. Byrettens dom i 2014. Forklaringer
      6. kapitel. En afspejling af Sagens kultur vha. formatet på KOSMOS
      7. kapitel. Det Tredie Testamente; Talsmanden over for Martinus kosmologi
      8. Afslutning. Opfordring

God læsning! Og lad os mødes i dialog i virkeligheden om konflikten om værket på træf og i workshops, og gerne om at være enige om at være uenige. Det er menneskeligt at fejle, at tilgive er guddommeligt.

Kærligst, Margit
/16. februar 2021