Stk. 1865 retmæssig/retsmæssig

Instituttet skriver i deres notat dateret august 2016 følgende:

"MI nødt til at træde i karakter og slå sandheden fast: At de sagsøgte vildleder de interesserede med misvisende oplysninger (tilsyneladende endda mod bedre vidende), og at MIs seneste genudgivelser reelt er bedre end nogensinde. De indeholder færre fejl, de er tættere på originalmanuskriptet end nogen tidligere bogudgave, alle Martinus' egne rettelser er med, og der er nu for første gang et fuldstændigt overblik over, hvad der gennem tiden er blevet rettet.”.

Vi lader udtalelsen stå et øjeblik ....

I min læsning af femte bind af Livets Bog støder jeg på følgende i stk. 1865:

Denne lavpsykiske Fremtræden vil derfor retsmæssigt være at udtrykke som ,,umenneskelig". Det er denne lavpsykiske Side ved Jordmennesket, der i særlig grad besjæler Sladderens laveste Dunst- pøle og stinkende Taagedannelser.

"Retsmæssigt"? - Det skulle da vist "retmæssigt" have været "retmæssigt" og ikke "retsmæssigt", hvilket er noget andet. Men det kan jo smutte for selv den bedste, også for Martinus.

MEN jeg checker med manuskriptet - som heldigvis nu, meget mod instituttets vilje - er tilgængeligt for alle. Og her står minsandten det korrekte "retmæssig". For trods sin bondeknoldsprimitivitet vidste Martinus udmærket at skelne mellem "retmæssig" og "retsmæssig". ("Retsmæssig" henviser til det juridiske retssystem. "Retmæssig" henviser til noget, som har med retfærdighed at gøre og hvad, der er "rigtigt" eller "korrekt".)

Så det må været smuttet i forbindelse med korrekturlæsningen og/eller trykningen/sætningen. Ikke alle er nemlig klar over forskellen på "retmæssig" og "retsmæssig".

Men det viser sig, at det også er smuttet for instituttets sproggruppe, som ellers, som det fremgår ovenfor, mener, at instituttets eneste til rådighed værende rettede, bearbejdede og moderniserede udgaver er de mest fejlfri, der nogensinde har eksisteret. De er så at sige så uændrede som de nogensinde har været! - Meget mere uændrede, end dengang Martinus levede. For i instituttets nye fejlfri udgave står "retsmæssigt". Der er ikke "rettet tilbage" til manuskriptets "retmæssigt". Så vi kan ikke stole på instituttets udgaver. For det er næppe en enlig svale.

Her følger screenshot fra manuskript:


Førsteudgaven:Instituttets autoriserede udgave fra martinus.dk:
Søren Ingemann Larsen - 10. maj 2018