Uwe Todts mail af 19. marts 2013

Uwe Todt
Emkendorfer Weg 28
D-24259 Westensee
E-Mail: uwetodt1@web.de

Åbent Brev

Martinus Idealfond
Mariendalsvej 94-96

DK – 2000 Frederiksberg

19. marts 2013

Kære venner i rådet for Martinus Idealfonden,

med bestyrtelse har jeg læst, at I har sat Jan Langekær, Kurt Christiansen, Ruth Olsen og Søren Ingemann Larsen en frist med trussel om stævning, hvis de nævnte ikke går ind på jere meget omfattende krav.

Med dette skridt handler I i strid med jere egne love af 25. maj 1982. I bestemmelsen angående formålet (§3 stk. 1) heder det nemlig:
”I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til den rådighed, skal institutionen udelukkende tjene følgende almennyttige formål: Bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligge fra hans side, oplyse om disse værker, og gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering, oversættelse og undervisning i betryggende form."
I kommentaren til stk. 1 heder det:
”Institutet kan kun bruge sine midler til de formål, der er angivet i de efterfølgende tre afsnit.”
Med disse tre afsnit er det ment at bevare værkerne uændret, at oplyse og at gøre værkerne tilgængelige.
Idet I sætter en frist og truer med stævning: Bruger I da jere medler til det nævnte formål?

Først derved, at Åndsvidenskabsforlaget fik trykket faksimileudgaverne, var der sikret, værkerne overhovedet bliver bevaret uforandret.

Og hvordan kan I forlange, Jan Langekær ophører med informationer og undervisning, hvis der i kommentaren til bestemmelsen om formålet står ganske entydig:
”Ud over undervisning på eller direkte ud fra Institutet forgår undervisning i Martinus kosmologie på interesseredes eget helt frie initiativ.”
Skulle I – på trods af modsigelserne til jeres egen formål – trænge igennem ad rettens vej? Da ville det medføre en betydelig skade for Martinus-sagen, der først bliver helbredt, når ophavsretten udløber 2051.
I ville da forvandle Martinus Idealfonden, som blev indrettet for at sikre efterladenskabet, til et firma og det af Martinus skabte åndsvidenskab til en religion, som bliver forvaltet af idealfonden. Kan det være jeres hensigt?

Med de bedste hilsener
Uwe Todt