Thor Gjörvads mail af 7. april 2013

Öppet brev till rådet for Martinus Institut i København.

Det är med stor glädje jag har kunnat arbeta med information om Martinus och hans verk Tredje Testamentet i Sverige. Det bästa jobb jag någon gång haft. Att får arbeta med det mitt hjärta är fyllt av har gett mitt liv en dimension av mening, glädje och kärlek. Tack gode Gud för att du kan använda mig för din sak. Det är svårt att hitta något som är viktigare i dessa tider av oro än att ge människor en korrekt ”karta och kompass över själva livet” och de kärleks lagar som ytterst styr allt liv och som beskrivs i Tredje Testamentet.

Jag har i 30 år varit privat student av TT, men har inte haft kontakt med er på Martinus Institutet. Da jag efter besök på Klint inte tyckte mig finna den ande som genomsyrar Martinus verk. Min upplevelse var att ni ställde er själv i centrum och skymde Martinus och hans budskap. Nu har ni gått till rättssak mot dem som brinner för att Martinus själv ska få komma till tals. Om jag förstått det hela rätt är copyright till för att skydda ursprungsverket och nu vill ni driva rättssak mot dem som trycker, säljer och för ut ursprungsverket som det föreligger från Martinus hand. Vem bör stå på åklagarbänken? Har vi en mästare bland oss är väl det enklaste att följa honom, eller?

Får jag påminna er om vad Martinus själv hade att säga om tvistemål. ”Det får aldrig föras rättssak vid tvist”

En enkel analys och påståenden: Det är mindre böcker sålda idag än för 30 år sedan. Det är färre studiecirklar än för 30 år sedan. Det är färre som håller föredrag är för 30 år sedan. Det är i allt väsentligt åldrade åhörare. Institutet har inte fått fram information om verket. Institutet har ändrat i verket. Ni ger er själva lön av gåvomedel. Är ni själva nöjda med antal översättningar till olika språk? Institutet håller fast vid ”kosmologin” i stället för att ärligt följa Martinus och hans vägledning om hur verket ska presenteras för världen, nämligen som Tredje Testamentet som vi vet är det samma som ”Kristi återkomst” skrivet genom helig ande.

Jag har i 6 år presenterat Tredje Testamentet för tidningar, radio och Tv i annonser i samband med utställningen ”Ett fönster mot evigheten” på bibliotek och andliga/hälsomässor I allt ett 60 tal. Jag har också en egen Martinus utställning i mitt Cafègalleri i Ängelsberg. Hit har det kommit människor från stora delar av Sverige. Alla har fått med sig Tredje Testamentet hem i form av våra fina informations broschyrer. Dessa visar ni inte fram vare sig på Institutet eller på Klint. Varför?
I allt har vi med Martinus och Tredje Testamentet nått ut till ca 2 Milj människor i Sverige. Hur kan någon efterfråga något de inte vet existerar? Information om existensen måste väl komma före undervisningen om vi önskar nå flera, eller?

Jag tycker att ni ska ”sticka svärdet tillbaka i slidan” och söka försoning. Jag tycker att ni ska ta tillbaka stämningen mot ”de 4” Vidare tycker jag att ni borde överväga att avgå då ert förtroende för så många blivit i grunden skadat av ert agerande.
Ett nytt råd borde bildas där Rolf Elving skulle ha en självklar plats då han besitter de egenskaper och kunskaper som krävs och också är den som Martinus själv förespråkade. Enligt följande citat i Kurt Christiansens biografi band 2 där den svenska konstmålaren Carl Erik Rundberg gör ett porträtt av Martinus, år 1974

12. Afsnit. Side 20 De sidste 10 år af Martinus fysiske liv, 1971 til 1981.
Medens Martinus sad model sagde han til kunstma­leren følgende bemærkelsesværdige sætning: ”Den der kommer ind nu er den der skal føre min Sag videre”. Ganske kort derefter kom Rolf Elving ind ad døren, så det var altså ham Martinus udtalte sig om med den citerede sætning.

Jag hoppas av hela mitt hjärta att ni lägger ner ert svärd och öppnar er för dialog och möte. Vi har allt att vinna på samarbete och mycket att förlora genom tvistemål och rättssak. Vi ska jo tillsammans dela kärleksbudskapet med hela mänskligheten och vara med att skapa en ny världskultur där nyckeln är omsorg, tolerans och kärlek.

Hälsningar Thor Gjörvad


Ängelsberg, 7.april 2013