Ændring 'Drabsmetode' -> 'udfoldelse af det
dræbende princip'

Jan Schmidt har ulejliget sig med at gennemgå den såkaldte "rettelsesliste", som instituttet har udfærdiget som "dokumentation" for de rettelser/ændringer, der gennem tiden har været foretaget i Martinus' værk og har konstateret nogle ændringer, som ikke kan dokumenteres at være godkendt af Martinus.

I dette indlæg nævnes den første af disse og i andre indlæg kommer flere:

Ændring 'Drabsmetode' -> 'udfoldelse af det dræbende princip'

Som det fremgår, foretages denne ændring i 1974. Men der foreligger ingen dokumentation for, at Martinus har godkendt ændringen. Martinus var på det tidspunkt 84 år gammel og intet tyder på, at Martinus kan have været involveret. I de hemmeligholdte rådsreferater fremgår, at rådsmedlemmet Aage Hvolby ikke engang kunne få Martinus til at kigge på en liste af rettelser, som han havde udarbejdet.

Sålænge en indiskutabel dokumentation for ændringen ikke foreligger, må vi antage, at ændringer er foretaget UDEN MARTINUS' GODKENDELSE.

Førsteudgaven:Originalmanuskript:Instituttets autoriserede udgave fra martinus.dk:Screenshot af rettelseslisten:
Søren Ingemann Larsen - 14. juli 2018