Thorsten Dreijers mail af 14. marts 2013

Åbent brev til Rådet.

Att.
Willem Johannes Kuijper
Liesel Lind
Per Jan Neergaard
Trine Möller
Jacob Kølle Christensen
Peter Bendtsen

Jeg er blevet bekendt med at rådet nu truer med en retssag mod de såkaldte "pirater".

I skriver på Instituttets hjemmeside under Nyheder/Rådets retslige skridt:

"For at give krænkerne en sidste chance til at ophøre med omtalte aktiviteter uden indblanding af retslige myndigheder, har Kromann Reumert udfærdiget en stævning, som er sendt til de involverede med en meddelelse om, at med mindre disse anerkender Martinus Instituts eneret, accepterer at ophøre med deres krænkende virksomhed og udleverer de omtalte værker, vil stævningen blive indgivet til retten".

I glemmer vist lige her at nævne at jeres forligstekst kræver minimum 700.000.- + renter for at I er villige til at droppe sagen, så den der 'sang' om "ikke at ville ønske at straffe nogen" klinger jo ret hult her!

Må jeg lige minde jer om hvad Martinus mener om retssager:

Vi skal ikke optræde med retssager og sådan noget. Det er ikke på den måde vi skal beskytte os. Citat Martinus (rådsmøde 1974)

Vi skal ikke til at lave retssager. Så kommer vi jo ingen vegne. Så er vi ikke det endelige. Citat Martinus (rådsmøde 1974)

Det er jo noget underligt noget at skulle føre retssager om åndelige ting. Vi skal jo gå foran med, hvad der skal gøres. Citat Martinus (rådsmøde 1980)

I skriver følgende:

"Salg af kopiudgaver kan skade Martinus Institut’s økonomi og dermed Instituttets fundament for fortsat at leve op til sine formål: at bevare Martinus’ samlede værker, som de foreligger fra hans side, at oplyse om disse værker og at gøre værkerne tilgængelige for interesserede via publicering, oversættelse og undervisning på betryggende måde, samt at yde tilskud til aktiviteter, der fremmer disse formål. Fravalg af retslige skridt kan betyde, at ophavsretten undergraves. Det vil betyde, at Martinus Institut ikke kan forhindre andre krænkelser, og én følge heraf kan blive, at andre kan ændre indholdet af Martinus´ værk og dermed forfalske Martinus´ åndsvidenskab uden at Martinus Institut har mulighed for at beskytte værkerne".

Det er trist hvis jeres bevæggrunde er baseret på overvejelser omkring økonomi (og ikke moral), men mht til Instituttets økonomi, så skrev jeg sidste år en artikel "De idealistiske fondsuddelinger" bragt i DNV http://www.nyimpuls.dk/dnv-online.html 3-2012 side 32-34 Skulle rådet ikke selv feje foran egen dør, før I begynder at beskylde andre for at "undergrave Instituttets økonomi"!?

En anden ting I bør grundigt overveje er at Instituttets copyright på Martinus samlede værker udløber allerede om 38 år og det er ikke meget der tyder på, at dette at udgive Martinus bøger de næste 38 år, såvel som de sidste 38 år, har været eller vil blive nogen overskudsforretning. Jeg vil ikke her gå ind i problematikken omkring jeres bekymringer mht, at der måske i fremtiden er folk der kunne finde på at forfalske eller ændre i værkerne, men det er der jo ikke tale om i denne (rets)sag. Derudover vil jeg lige påpege, at det i dag er utroligt svært, for ikke at skrive direkte umuligt, at hævde sin copyright på Internettet, da alle der vil kan dele via torrent-sites. Når selv ikke de største Hollywood selskaber kunne nedlægge TPB, hvordan tror I så selv Kromann Reumert vil løse den opgave for Martinus Instituttet!?

For de af jer der ønsker at studere denne copyright problematik nærmere, så se den her interessante dokumentarfilm omkring TPB på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=eTOKXCEwo_8

Med håb om I vil reflektere over disse tanker..

Venlig hilsen
Thorsten Dreijer
DANKVART FILM Nybrovej 75
DK-2820 Gentofte
+45 61 70 22 44
dankvart.dk