Kurt Christiansens kommentarer af 13. december 2014
til Byretsdommen

Nedenfor kan Kurt Christiansens kommentarer til Byretsdommen downloades.

Kurts kommentarer til Byretsdommen