Ændring 'kærlig' -> 'kærligt'

Jan Schmidt har ulejliget sig med at gennemgå den såkaldte "rettelsesliste", som instituttet har udfærdiget som "dokumentation" for de rettelser/ændringer, der gennem tiden har været foretaget i Martinus' værk og har konstateret nogle ændringer, som ikke kan dokumenteres at være godkendt af Martinus.

I dette indlæg nævnes den anden af disse og i andre indlæg kommer flere:

Ændring 'kærlig' -> 'kærligt'

Som det fremgår af 'rettelselslisten' nedenfor, foretages denne ændring i 1973. Men der foreligger ingen dokumentation for, at Martinus har godkendt ændringen. Martinus var på det tidspunkt 83 år gammel og intet tyder på, at Martinus kan have været involveret. I de hemmeligholdte rådsreferater fremgår, at rådsmedlemmet Aage Hvolby ikke engang kunne få Martinus til at kigge på en liste af rettelser, som han havde udarbejdet.

Sålænge en indiskutabel dokumentation for ændringen ikke foreligger, må vi antage, at ændringer er foretaget UDEN MARTINUS' GODKENDELSE.

Og hvad værre er: ændringen er jo direkte forkert. Af 'rettelseslisten' fremgår, at ændringen er foretaget "i henhold til manuskript". I et rådsreferat fremgår det ganske rigtigt, at "fejl i bøgerne kan rettes, hvis manuskriptets version er korrekt og bøgernes ikke er det". Men her er manuskriptets version jo tydeligt forkert. I manuskriptet er Martinus kommet til at skrive: "Kan Livsmysteriets Løsning være skønnere og mere kærligt?". Adjektivet "kærligt" bøjet som intetkøn kan kun lægge sig til ordet "Løsning", og "Løsning" er fælleskøn og ikke intetkøn. Alt tyder derfor på, at denne ændring fra manuskript til førsteudgave er godkendt af Martinus. Vi har altså her et eksempel på, at førsteudgaven er korrekt og manuskripet feljagtigt. Men instituttet retter alligevel hovedløst tilbage til manuskriptets feljagtige løsning.

Dette skete i 1973, altså i Martinus' levetid. Hvis det kan dokumenteres, at Martinus har godkendt denne feljagtige rettelse, må vi naturligvis bøje os. Men ellers må vi gå ud fra, at den feljagtige rettelse er foretaget UDEN MARTINUS' GODKENDELSE.

Denne hovedløse retten-tilbage til manuskriptet ser vi i en endnu grellere version, da man i 2012 fejlagtigt rettede tilbage fra føsteudgavens 'Overbevidsthed' til manuskriptets 'Underbevidsthed', se nærmere om dette i indlægget http://martinus-webcenter.dk/retssag/debatindlaeg/2015-08-28-stk-976.html

Førsteudgaven:Originalmanuskript:Instituttets autoriserede udgave fra martinus.dk:Screenshot af rettelseslisten:


Dette viser, at instituttets sprogrøgtere ikke helt har styr på det, de gør. De gør sig heller ikke klart, at når man først er begyndt at rette, virker det mærkeligt og uheldigt, at man så ikke fører disse rettelser igennem i hele værket. Hvad mener man fx om følgende eksempel fra stk. 2243. Det er tydeligt, at ordene 'utilgængelig', 'uransagelig' og 'uopnåelig' kun kan lægge sig til ordet 'Svaret'. Men som det ses, er det "smuttet" for Martinus. Han skulle have sat '-t' på disse adjektiver, men det gjorde han altså ikke, hverken i manuskript og førsteudgaver. Men hvis man begynder at rette ét sted, bør man da gennemføre disse rettelser hele vejen igennem. Når man først er begyndt at rette ét sted i en tekst, har det konsekvenser for, hvad der er rettet eller ikke rettet i resten af teksten. Dette har sprøgrøgterne på instituttet ikke indset.

Vi er derfor kommet i den situation, at vi er tvunget til at leve med de fejl, instituttet selv har lavet og de fejl, instituttet ikke har rettet. I stedet kunne vi jo have nøjedes med at leve med de fejl, Martinus selv havde lavet, hvilket var det, han bad om.

Førsteudgaven:Originalmanuskript:Instituttets autoriserede udgave fra martinus.dk:

Søren Ingemann Larsen - 14. juli 2018